< Terug naar overzicht

Minder spanningen tussen rokers en niet-rokers met rookverbod

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplaats. Dit verbod draagt over het algemeen bij tot het welzijn van de werknemers in de onderneming en kan ook bij de rokers zelf op veel bijval rekenen.

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplaats. Dr. Perrier, tabacoloog en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de externe dienst voor preventie CBMT, onderzocht op basis van een vragenlijst die werd ingevuld door 153 interne preventieadviseurs, hoe de ondernemingen het rookverbod hebben voorbereid en georganiseerd. Hij deed ook navraag naar de mate waarin dit rookverbod wordt toegepast en opgevolgd, een jaar na de invoering van de wet.


Enkele vaststellingen:93% van de ondervraagde ondernemingen heeft maatregelen genomen om het tabaksgebruik op de werkplaats te verbieden (of te beperken).
27% van de ondernemingen heeft voor een totaal rookverbod gekozen (roken is in de hele onderneming verboden), terwijl 66% van de ondernemingen een gedeeltelijk verbod (roken mag er buiten en/of in een rookzaal) heeft ingevoerd.
De invoering van het verbod werd goed aanvaard in de meeste ondernemingen (78%), en het verbod wordt in 82% van de gevallen ook vandaag nog als positief ervaren.
In de praktijk wordt het rookverbod op de werkplaats in 86% van de ondernemingen gerespecteerd, en in 66% op andere plaatsen in de onderneming.

Het totaal rookverbod op het werk brengt tal van voordelen met zich mee. Zo blijkt uit een meta-analyse van 26 verschillende studies een daling van het aantal rokers met 3,8%. Ook het dagelijkse aantal gerookte sigaretten bij hardnekkige rokers neemt af (-3,1 sigaretten per dag).

Op het vlak van gezondheid en welzijn op het werk, dragen al die niet-gerookte sigaretten bij tot een betere luchtkwaliteit in de bedrijfsgebouwen. In 2007 werden in Frankrijk vóór en na de invoering van het rookverbod de concentraties van inadembaar stof en koolmonoxide in de lucht gemeten. Die metingen hebben aangetoond dat de luchtkwaliteit in de lokalen onmiddellijk verbeterde zodra het rookverbod van kracht was.

Bovendien lijkt het rookverbod ook positieve effecten te hebben op de sociale relaties op het werk. “Vóór de invoering van het rookverbod kwamen de omgangsproblemen tussen rokers en niet-rokers regelmatig aan bod op de vergaderingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Sinds de invoering van het rookverbod zijn er in de meeste ondernemingen minder of zelf helemaal geen spanningen meer tussen rokers en niet-rokers”, stipt  Perrier aan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen