< Terug naar overzicht

Mentaal verzuim erger dan ziekteverzuim?

Terwijl het ‘gewone’ ziekteverzuim een dalende trend vertoont, zouden steeds meer werknemers mentaal verzuim plegen op het werk. Ook deze vorm van afhaken kost de werkgever massa’s geld.

Mentaal verzuim kan veroorzaakt worden door verschillende factoren: spanning, onvrede, onmacht, onwil of zelfbescherming. Het kan ook te maken hebben met lakse controle of een aanslepend conflict. Een minder voor de hand liggende oorzaak is de economische situatie, die ervoor zorgt dat werknemers minder geneigd zijn ziekteverlof op te nemen uit angst hun job te verliezen, en daarom gewoon mentaal afwezig zijn. De gevolgen zijn bijna niet te overzien. Klanten worden niet opgevolgd en verbreken de samenwerking. Er worden fouten gemaakt. Nieuwe medewerkers worden niet goed ingewerkt. Werk moet worden overgedaan. Opleidingen verliezen aan rendement. Het resultaat is imagoverlies en omzetverlies.


De consultancy United Sense, die zichzelf een ‘mentaal schoonmaakbedrijf’ noemt, ontwikkelde een rekentabel om te schatten hoeveel geld er precies verloren gaat wegens mentale afwezigheid. Voor een bedrijf met 100 werknemers zou het jaarlijkse verlies 100.000 tot 180.000 euro kunnen bedragen voor elke persoon die mentaal verzuim vertoont. Een enquête uitgevoerd door United Sense leert dat werknemers schatten dat 10 à 50% van hun capaciteiten onbenut blijft.


Nochtans zou driekwart van het mentale verzuim eenvoudig ‘te genezen’ zijn, namelijk door een doorgedreven samenwerking tussen werkgever en werknemer. Het is de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat zijn werknemers zich goed voelen in hun vel en belang hebben bij de bloei van het bedrijf. De beste manier om dit te bereiken is het contact aanhalen, uitdagingen bieden en belonen voor goed afgeleverd werk.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen