< Terug naar overzicht

“Meer werk door samen sterk”

Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de VDAB en Federgon moet de hefboom worden voor een verbeterde werking van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Dat kondigden beide partijen aan in het gezelschap van de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a).

In 2006 richtten VDAB en Federgon samen een vzw op met als doel hun Publiek Private Samenwerking (PPS) meer te structureren en een kader te bieden voor de vlotte totstandkoming van nieuwe projecten, acties en studies. Deze vzw gaf een onderzoeksopdracht om uit te zoeken hoe de arbeidsmarkt in Vlaanderen beter kan functioneren via samenwerking tussen de VDAB als publieke actor en de privésector van arbeidsmarktintermediairen. Op basis van een uitgebreide analyse van een 100-tal praktijkvoorbeelden kwam het onderzoeksbureau tot enkele belangrijke conclusies.

Zo valt het op dat samenwerking tussen VDAB en Federgon-leden vaak informeel en vanuit lokale arbeidsmarktbehoeften ontstaan, maar met een concreet gemeenschappelijk doel. Complementariteit en de eigen sterkten van de partners zorgen meestal voor innovatieve oplossingen op maat en creëren een win-win voor alle partijen. De intensieve samenwerking tussen private en publieke actoren zorgt voor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Globaal wordt de publiek-private samenwerking positief geëvalueerd op het vlak van arbeidsbemiddeling, opleiding, outplacement en loopbaanbegeleiding, maar er zijn toch heel wat leereffecten af te leiden uit de recente samenwerkingsprojecten. Het onderzoeksbureau beveelt de VDAB en Federgon aan de samenwerking in de toekomst te kaderen in een duidelijkere structuur, maar zonder dat dit aanleiding mag geven tot een verlies van soepelheid die de opstart van projecten in het verleden kenmerkte. Voorts kan een verbeterde interne en externe communicatie het uitrollen van succesvolle, innovatieve en creatieve projecten in andere regio’s bevorderen.

VDAB en Federgon grijpen de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek aan om een nieuw samenwerkingsakkoord uit te werken en een krachtig actieplan te ontvouwen. Doelstelling is de publiek-private samenwerking structureel te verankeren op centraal en regionaal vlak. De ‘Focus op Werk’, staat hierin centraal, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen en kansenberoepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten voor verbetering van vacatureregistratie- en detectie; snelle en efficiënte matching tussen (uitzend)vacature en individu; competentieontwikkeling en opleidingsacties in functie van concrete uitzendvacatures. De samenwerking in trajecten omvat zowel rekrutering, (her)oriëntering, screening, opleiding, toeleiding naar werk, als levenslang leren en loopbaanbegeleiding.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen