< Terug naar overzicht

Meer privé-actoren voor begeleiding van werkzoekenden in Frankrijk

In Frankrijk wordt de inbreng van privé-actoren bij de werklozenbegeleiding belangrijker. Federgron grijpt die evolutie bij de zuiderburen aan om te wijzen op het belang van de privérol.

In de periode september-december 2009 werden meer dan 74.000 werkzoekenden door de ‘Pôle emploi’ (het Franse equivalent van de VDAB) naar privé-actoren doorverwezen en daar opgevangen. Het was de bedoeling om, door de privésector meer in te zetten, de begeleiding van de werkzoekenden te versnellen en, in een context van toenemende werkloosheid, het werk van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling te verlichten.

Qua profiel waren de werkzoekenden die naar de privésector werden doorverwezen 55.981 zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden en 17.956 mensen die om economische redenen werden ontslagen.

Voor Federgon bewijst dit Franse voorbeeld nogmaals de belangrijke en positieve rol die de privé-actoren bij de begeleiding van werkzoekenden kunnen vervullen. De huidige moeilijkheden op de arbeidsmarkt in acht genomen, wint de inbreng van de privésector nog aan belang. Federgon hoopt dat het Franse voorbeeld de regionale overheden zal inspireren bij het uitwerken van hun crisisbeleid en herinnert in dat verband aan de aanbevelingen die door HIVA/KU Leuven ter zake werden geformuleerd.

Bron: Federgon Newsletter

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen