< Terug naar overzicht

Meer maar groenere bedrijfswagens

Bedrijfswagens blijven een populair onderdeel van het salarispakket. Al worden bedrijfswagens almaar zuiniger. Opvallend is ook dat de meeste organisaties heel wat inspanningen leveren om de verantwoordelijkheidszin van het personeel ten aanzien van hun bedrijfswagen te verhogen.

Dat blijkt uit de Company Car Survey 2011 van Mercer België, een tweejaarlijks onderzoek dat intussen aan zijn vierde editie toe is en dat werd uitgevoerd bij 47 Belgische bedrijven en internationale ondernemingen in België.

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke rol en besteden heel wat aandacht aan het klimaataspect. Dat vertaalt zich onder andere in een bewuste keuze voor kleinere of althans zuiniger bedrijfswagens. De stimuleringsmaatregelen van de overheid zijn daar niet vreemd aan.

In 2009 legde 36 procent van de bedrijven lage emissiewagens op, in 2011 is het aantal gegroeid tot 67 procent. Daarnaast is er een toenemende aandacht voor elektrische wagens, maar de technologie staat nog niet ver genoeg om van een echte doorbraak te kunnen spreken.

Benzine


Hoewel diesel het wagenpark nog steeds domineert, zijn de benzinewagens aan een opmars bezig. Terwijl in 2009 slechts 5 procent van de bedrijven benzinewagens ter beschikking stelden van hun salespersoneel, is dat aandeel intussen gestegen tot 17 procent. Op het senior managementniveau laat zelfs 28 procent van de bedrijven benzinewagens toe (ten opzicht van 15 procent in 2009).

Daarnaast nemen veel bedrijven bijkomende maatregelen om tot een groener wagenpark te komen en zoeken ze alternatieven voor de bedrijfswagen, zoals het openbaar vervoer en het opleggen van beperkingen voor de terugbetaling van het brandstofverbruik voor privédoeleinden.

De ‘car allowance’, een vorm van extra loon als alternatief voor de bedrijfswagen, is eveneens aan een opmars bezig. Dit jaar biedt 22 procent van de deelnemende bedrijven een dergelijke vergoeding aan, een stijging met 13 procent tegenover 2009.

Ook het ecorijden zit in de lift. 22 procent van de ondervraagde bedrijven biedt zijn personeel cursussen aan, tegenover 9 procent in 2009, en 4 op de 10 bedrijven hebben plannen in die richting. Bedrijven promoten ook meer en meer telewerk, een maatregel die al in 2009 bij zowat 1 op de 5 bedrijven is ingeburgerd.

Grotere vloot


Ondanks de grotere ecologische inspanningen, komen steeds meer personeelscategorieën in aanmerking voor een bedrijfswagen. Bepaalde beroepscategorieën hebben een auto nodig voor hun werk en bij managementpersoneel is de wagen al langer een vast onderdeel van het loon. Maar ook administratief personeel of secretaresses en nog anderen krijgen tegenwoordig steeds vaker een bedrijfswagen.

De bedrijfswagen is niet alleen een populair onderdeel van het loonpakket ter compensatie van de hoge loonkosten, het is ook een lokmiddel in de huidige 'oorlog om talent'. Zo geeft slechts 5 procent van de ondervraagde bedrijven aan van plan te zijn de zogenaamde ‘eligibility’-drempel, zeg maar het niveau waarop je als personeelslid in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, op te trekken. Toch blijft de aard van de functie vooralsnog het belangrijkste criterium voor de toekenning van een bedrijfswagen.

Bovendien krijgen ook parttime medewerkers gemakkelijker een auto toegewezen. In 55 procent van de bedrijven (ten opzichte van 48 procent in 2009) gelden voor hen dezelfde regels als voor een fulltime collega, terwijl 1 op de 5 bedrijven een bedrijfswagen geven aan parttime personeel op voorwaarde dat zij een toeslag betalen.

Meer verantwoordelijkheid voor chauffeur


Bedrijven verlangen wel vaker dat werknemers als een goede huisvader waken over hun bedrijfswagen. Er is niet alleen meer aandacht voor het rijgedrag en de veiligheid, maar ook voor de zorg die bestuurders aan de wagen moeten besteden.

Er worden steeds striktere onderhoudsregels en –schema’s opgelegd en in heel wat bedrijven moeten de chauffeurs opdraaien voor de herstellingskosten van schade die ze zelf hebben berokkend. Ook dat is wel eens anders geweest. In 80 procent van de bedrijven moet de bestuurder in dergelijk gevallen de franchise betalen.

De selectie van de leverancier, het ontwerp van de car policy en het fleet management zijn nog grotendeels in handen van het HR-departement van een bedrijf, maar op het vlak van de financieringsmethode heeft het financieel departement in het gros van de gevallen die taak overgenomen.

Hoewel operationele leasing de meest voorkomende financieringsvorm is, toont de studie ook aan dat financiële leasing de voorbije twee jaar aan belang lijkt te winnen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen