< Terug naar overzicht

Meer jongeren aan de slag in deeltijds onderwijs

In vergelijking met 1 oktober van vorig schooljaar, is nu tien procent méér jongeren voltijds aan de slag in het deeltijds onderwijs. Dat wil zeggen dat ze niet alleen deeltijds schoollopen, maar ook een deeltijdse job hebben of hierop voorbereid worden.

Tot nu toe kwam een jongere die deeltijds leerde, vaak niet aan werken toe. Met de invoering van het 'voltijds engagement' sinds 1 september 2008 zetten zowel de centra voor deeltijds onderwijs als werkgevers en vormingsorganisaties zich extra in voor deze jongeren. De winst zit in de brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Tewerkstelling in het reguliere circuit groeit nog niet.
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) : “De stijging is zeer bemoedigend. Leraren, begeleiders, directies en werkgevers stemmen hun aanbod beter af en werken meer samen. We zitten duidelijk op de goede weg om van deeltijds leren en werken een succesverhaal te maken.”

Stijging


Minister Vandenbroucke maakte in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement de eerste cijfers bekend. Op 1 oktober 2007 - dus vóór het decreet in werking trad - was 58,2 procent van de jongeren voltijds aan de slag. Op 1 oktober 2008 is dat 68,2 procent: een stijging van 10 procent.
Het aantal leerlingen dat deelneemt aan het deeltijds onderwijs steeg met 4,79 procent, van 5776 op 1 oktober 2007 tot 6053 leerlingen op 1 oktober 2008.

'Voltijds engagement'


Sinds 1 september 2008 moeten alle jongeren die kiezen voor deeltijds onderwijs (ongeveer 11.000 leerlingen) een 'voltijds engagement' opnemen van ten minste 28 uren. Het gaat om leerlingen in de leertijd, de deeltijdse vorming en het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO).
Dit 'voltijds engagement' maakt deel uit van een nieuw concept ‘leren en werken’. Minister Vandenbroucke wil op die manier jongeren uit het deeltijds onderwijs stimuleren om een beroepsgerichte kwalificatie te halen. Om dat mogelijk te maken, spelen de drie bestaande leersystemen beter op elkaar in.
In het kader van de 'Competentieagenda' en sectorconvenants maakte de minister eerder al afspraken met de sociale partners om voldoende werkervaringsplaatsen voor deze jongeren te creëren.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen