< Terug naar overzicht

Meer hoogopgeleiden, minder vroegtijdige schoolverlaters

In België was in 2010 meer dan 44 procent van de 30- tot 34-jarigen in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs. België scoort hiermee ruim boven het Europese gemiddelde, dat 33,6 procent bedraagt. Ook zit het aantal vroegtijdige schoolverlaters in dalende lijn.

Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Economie verspreidde. Op een totaal van 9,05 miljoen Belgen van 15 jaar en ouder zijn er nog steeds 3,57 miljoen laaggeschoolden.

Dat wil zeggen dat 39 procent hoogstens een diploma lager secundair heeft. Hun aandeel in 1990 kwam toen nog uit op 65 procent. Het aandeel gemiddeld geschoolden (hoger secundair) steeg van 21 procent tot 33 procent.

In 2010 had 44,4 procent van de 30- tot 34-jarige Belgen een diploma hoger onderwijs behaald. Bij de vrouwen is dit 50 procent, de mannen hinken achterop met 39 procent.

Met deze indicator gaat het Europese statistiekbureau Eurostat na of de Europese doelstelling van 40 procent in 2020 behaald wordt. Net als de meeste buurlanden, heeft België de doelstelling al bereikt. Enkel Duitsland (29,4 procent) heeft nog een pak werk voor de boeg.

Ten slotte evolueert de groep schoolverlaters gunstig. In 2009 was er sprake van 11,1 procent schoolverlaters. Het gaat om het percentage van de bevolking tussen 18 en 24 jaar dat geen onderwijs of opleiding volgt en dat hoogstens lager secundair onderwijs heeft gevolgd. Het gemiddelde voor de EU kwam in 2009 uit op 14,4 procent. Bij de buurlanden doen enkel Nederland (10,9 procent) en Luxemburg (7,7 procent) het beter. Duitsland behaalt dezelfde score.

Bron: De Morgen/De Standaard/FOD Economie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen