< Terug naar overzicht

Meer dan 500.000 Belgische werklozen

De werkloosheid neemt verder toe. De Belgische werkloosheidsgraad lag eind juni op 11,6%, of 1,2% hoger dan een jaar geleden. In Vlaanderen steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in juni met 2,5% tot 149.869.

België telt vandaag 407.011 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, of een toename met 7543 personen op maandbasis. De stijging doet zich voor in alle gewesten en neemt op jaarbasis forse proporties aan. In Vlaanderen steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen op jaarbasis met 16,3% tot 149.869 personen, in Wallonië met 9% tot 195.643 en in Brussel met 11,8% tot 61.499. Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in België op jaarbasis met 11,3% tot 506.971 eenheden. Vlaanderen neemt 191.531 werkzoekenden voor zijn rekening, Wallonië 233.705 en Brussel 81.735. Federaal minister van Arbeid Laurette Onkelinx (PS) wijst erop dat de jeugdwerkloosheid op jaarbasis met 14,3% stijgt tot 76.781 eenheden. Positief noemt Onkelinx dat de langdurige werkloosheid minder snel stijgt dan de werkloosheid over het algemeen. Niettemin zitten 153.429 personen al meer dan twee jaar zonder werk, wat een stijging betekent van 4,5% op jaarbasis. Het aantal oudere werklozen, niet ingeschreven als werkzoekend, daalde op maandbasis met 394 eenheden tot 165.007. Op jaarbasis is er sprake van een daling met 1,7%. De afname is een gevolg van de wijziging in de werkloosheidreglementering. De federale regering herzag vorig jaar de vrijstelling voor oudere werklozen. Voortaan moeten zij ingeschreven blijven als werkzoekenden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen