< Terug naar overzicht

Meer dan 150.000 vacatures komende vijf jaar

Uit een enquête van VBO bij meer dan 560 grote bedrijven blijkt dat de komende vijf jaar 151.000 vacatures moeten worden ingevuld. De ‘oorlog om talent’ woedt opnieuw in alle hevigheid. Retentie wordt dan ook almaar belangrijker.

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (47 procent) verwacht dat het personeelsbestand in 2011 zal uitbreiden. Een kwart van de bedrijven ziet zijn aantal werknemers groeien tot een niveau van voor de crisis.

Vier op de tien ondernemingen rekent op een status-quo en een op de tien voorziet in een afname van het personeelsbestand.

Ondernemingen die willen aanwerven, zetten zich maar beter schrap: uit de enquête blijkt dat vier op de tien ondernemingen momenteel vacatures hebben die al langer dan drie maanden open staan.

Bovendien heeft een kwart van de bedrijven het afgelopen jaar selectieprocedures stopgezet wegens een gebrek aan kandidaten.

Voeg daarbij dat gemiddeld 5,8 procent van de huidige de 2,6 miljoen werknemers in de privésector en social profit binnen vijf jaar met pensioen gaan, dan betekent dit dat de komende vijf jaar mogelijk 151.000 vacatures opengesteld zullen worden.

En wellicht is dat nog en onderschatting, aangezien in de vraagstelling niet expliciet is verwezen naar vervroegde uittreders als brugpensioen en vervroegd pensioen.

Retentiebeleid steeds belangrijker


De vaststelling dat bedrijven het nu al moeilijk hebben om vacatures in te vullen en de massale uittrede van pensioengerechtigde medewerkers, maken van een degelijk retentiebeleid een prioriteit.

De meest gebruikte retentiemiddelen op vlak van verloning zijn, behalve een hoger brutoloon, de tweede pijler en alternatieve verloningsvormen, zoals maaltijdcheques. Ook hospitalisatieverzekeringen en bedrijfswagens blijven op dat vlak van aanzienlijk belang.

Daarnaast zijn er ook kwalitatieve retentiemaatregelen: hier blijken deeltijdse arbeid en glijdende werkuren zeer sterk ingeburgerd. Telewerk is voor ongeveer één op de vijf bedrijven een middel om de werknemers soepele werkomstandigheden te bieden en dus aan zich te binden.

Van de ondernemingen die extra werkkracht nodig hebben, komen zes op de tien tegemoet aan die behoefte door extra inspanningen te leveren om vijftigplussers langer aan de slag te houden.

Zo’n 61 procent van die bedrijven staan in die optiek meer deeltijdse arbeid toe, 41 procent tracht de functie-inhoud te wijzigen en 39 procent organiseert loopbaangesprekken op basis waarvan de arbeidsomstandigheden, in de mate van het mogelijke, worden bijgestuurd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen