< Terug naar overzicht

Meer dan 1000 bezoekers op VOV-beurs

E-learning en blended learning blijven populair bij opleidings- en vormingsverantwoordelijken. Maar ook opleidingen over competentiemanagement, veranderingsmanagement, leidinggeven en andere zachte vaardigheden kwamen ruimschoots aan bod op de elfde VOV-beurs.

nr9

Greet François: de nieuwe VOV-voorzitter volgt Jef Staes op.
Greet François (VOV)


Het was alweer koppen lopen op de elfde trainings- en opleidingsbeurs van de Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken (VOV). Meer dan 1000 opleidingsverantwoordelijken vonden op vrijdag 7 november 2003 de weg naar de beurs. Omdat het evenement uit zijn voegen en uit de tent barstte, werd deze keer uitgeweken naar De Montil in Affligem. De formule bleef dezelfde. Tijdens 86 presentatiesessies, verspreid over tien zalen, konden opleidingsorganisaties hun aanbod voorstellen. Hiervoor kregen ze 35 minuten de tijd, zodat de talrijke toehoorders voldoende tijd hadden om van de ene sessie naar de andere te kuieren en om een praatje te slaan met collega's.

De acteurs van de vorige editie werden vervangen door de plaatselijke scouts. Zij zorgden ervoor dat de sprekers zich strikt aan hun spreektijd hielden. Nieuw waren de 67 gepersonaliseerde gesprekshoeken, waar volop aan netwerking gedaan kon worden. Tijdens de afsluitende receptie gaf VOV-voorzitter Jef Staes de fakkel door aan Greet François. Zij zal de komende zes jaar het voorzitterschap op zich nemen. François was vroeger werkzaam bij de postacademische vorming van de KU Leuven. Momenteel is zij zelfstandig consultant.


Kortere opleidingen

Inhoudelijk waren de presentatiesessies zeer divers. Toch valt op dat e-learning en blended learning populair blijven. Maar ook opleidingen over competentiemanagement en -ontwikkeling, veranderingsmanagement, leidinggeven en andere zachte vaardigheden kwamen ruimschoots aan bod. Daarenboven konden de vele VTO-verantwoordelijken niet alleen informatie vinden over opleidingen en cursusvormen waar ze medewerkers naartoe kunnen sturen. Er was ook aandacht voor het ontwikkelen van de competenties en vaardigheden van de VTO'ers zelf.

Ten slotte was er ook aandacht voor ontwikkelingen binnen de opleidingssector. Uit een analyse van het informatiecentrum over bedrijfsopleidingen en –advies Management Information blijkt dat er in 2002 meer werknemers hebben deelgenomen aan opleiding en vorming dan in 2001. "Het aantal vormingsdagen is echter gedaald. Dat wil dus zeggen dat de voorkeur vooral uitgaat naar kortere opleidingen", concludeert Sabine De Leeneer, gedelegeerd bestuurder van Management Information.


Zeven trends
Als bemiddelaar tussen het opleidingsaanbod en de vraag heeft Management Information een heldere kijk op de opleidingsmarkt. Sabine De Leeneer ziet zeven opmerkelijke trends:

1. Maatwerk

Een verschuiving van open opleidingen naar in-company-training. Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan maatwerk. Dit wijst op een professionalisering van de opleidingsverantwoordelijken. Personeelsleden worden nog slechts zelden lukraak naar externe cursussen gestuurd.


2. Toename bij KMO's

Toch neemt het aantal open opleidingen niet af, omdat alsmaar meer KMO's het belang van vorming en opleiding onderkennen. Zij sturen hun personeel dan vooral naar dergelijke cursussen. Interne opleiding organiseren is voor de KMO's doorgaans financieel niet haalbaar.


3. Lerende organisatie wordt concreet

De lerende organisatie begint stilaan vorm te krijgen. Opleiding gebeurt niet meer af en toe, maar men is er constant mee bezig. De lerende organisatie is dus niet langer een hol buzzwoord, maar een concreet managementconcept.


4. Opmars van opleidingsplannen

Het opstellen van opleidingsplannen raakt meer en meer ingeburgerd. Ook deze trend wijst op de professionalisering van de opleidingsaanpak en de doorbraak van de lerende organsiatie.


5. Diverse opleidingsvormen

De leeractiviteiten worden ruimer. Er worden diverse opleidingsvormen gebruikt. Opleiding gebeurt niet langer uitsluitend in een klaslokaal.


6. Kritischer

De opleidingsverantwoordelijken zijn kritischer geworden, alweer een gevolg van professionalisering, maar ook van kostenbesparing.


7. Kostenbesparing

De kostenbesparing mag niet onderschat worden. Weet De Leeneer: "Er wordt nog steeds flink gesnoeid in de opleidingsbudgetten. Bij het kiezen van een opleiding kijkt men daarom eerst en vooral naar de prijs en eventuele subsidiemogelijkheden. Ook de duur van de opleiding is doorslaggevend. Zoals gezegd, gaat de voorkeur naar korte opleidingen. Pas daarna kijkt men naar de kwaliteit of reputatie van de opleidingsverstrekker. De bedrijven hebben immers ook ingezien dat de slokop in de opleidingskosten vaak verborgen blijft: die zit namelijk in de loonkosten van de werknemers die de opleiding volgen. Meer en meer bedrijven hebben geleerd die loonkosten in rekening te brengen."Hitparade

Maandelijks stelt Patrick De Greve, algemeen directeur van de Vlerick Leuven Gent Management School, een hitparade op van de populairste thema's in managementontwikkeling. In oktober 2003 was de vraag naar de volgende onderwerpen het grootst:


Harde onderwerpen:


1. Return on investment
2. Business development
3. Global competitiveness
4. Change management
5. Decision makingZachte onderwerpen:


1. Corporate social responsibility
2. Intercultureel management
3. People management
4. Coaching
5. Decision making

Vlaanderen: 300.000 opleidingsdagen

Uit de analyse van de opleidingsmarkt door Management Information blijkt dat ongeveer 1000 opleidingsorganisaties samen 16.000 verschillende opleidingen aanbieden. Elke maand starten er 1200 open programma's.

In Vlaanderen werden in 2002 ongeveer 300.000 opleidingsdagen georganiseerd. Bijna drie vierde van de opleidingsorganisaties zijn private instituten, 28% zijn publieke instellingen, zoals Kamers van Koophandel, beroepsorganisaties, scholen en sectorale fondsen.
"Vooral de sectorale fondsen kennen veel bijval. Hun opleidingsaanbod groeit jaar na jaar. Zij zijn dan ook geduchte concurrenten geworden voor de private opleidingsorganisaties, omdat hun opleidingen veel goedkoper zijn", merkt Sabine De Leeneer op.
Er wordt ook een evenwicht tussen vraag en aanbod vastgesteld. De Leeneer: "Het aanbod van informatica-, management- en communicatie-opleidingen is het grootste, respectievelijk 36%, 16% en 13%. De voorbije tien jaar is het aanbod van informatica-opleidingen blijven stijgen. Het aanbod van management- en communicatie-opleidingen zijn steeds hoog geweest. Het aanbod komt bovendien overeen met de opleidingsvraag. Hoewel de vraag naar informatica-opleidingen groot blijft, merken we de voorbije drie jaren wel een stagnatie. Vooral de vraag naar opleiding over softwaretoepassingen boert achteruit. Dat is deels te verklaren door het overaanbod op de markt. Daarentegen neemt de vraag naar gespecialiseerde en technische opleidingen toe. Opmerkelijk is dat de vraag naar taalopleidingen daalt."Topmanagement stuurt opleiding

"Opleiding en vorming zijn belangrijk en we hebben dat onze managers beloofd, maar vandaag is niet het geschikte moment. We weten ook nog niet goed waarover op te leiden, want we zijn volop bezig onze nieuwe strategie en visie uit te stippelen."

Patrick De Greve, algemeen directeur van de Vlerick Leuven Gent Management School, gaf op het einde van de VOV-dag een overzicht van de trends in training en managementontwikkeling. Zijn analyse was af en toe pessimistisch. Hij baseerde zich hiervoor niet op academisch onderzoek, maar op zijn ervaringen met studenten en topmanagers: "In het huidige economische klimaat leggen vele bedrijven zich toe op kostenbesparingen om hun bottom line te verbeteren. Het versterken of ontwikkelen van de top line daarentegen is moeilijker. Een topmanager verwoordde het zo: 'Opleiding en vorming zijn belangrijk en we hebben dat onze managers beloofd, maar vandaag is niet het geschikte moment. We weten ook nog niet goed waarover op te leiden, want we zijn volop bezig onze nieuwe strategie en visie uit te stippelen.' Opleiding staat wel op de agenda, maar daar blijft het vaak bij."

Het topmanagement spendeert slechts 5% van zijn werktijd aan training en managementontwikkeling. Op senior niveau is dat 10%, op middelmanagement niveau 15% en 20% op junior managementniveau.

Nog een opmerkelijke evolutie: multinationals centraliseren het opleidingsbeleid opnieuw. "Het topmanagement wil een alsmaar grotere vinger in de opleidingspap. Zo heeft Siemens alle opleidingen gecentraliseerd in haar Duitse hoofdkantoor. Bovendien is men zeer kostenbewust geworden", merkt Patrick De Greve op


Vijf vragen

Hoewel kostenbesparing hoog op de bedrijfsagenda staat, blijft opleiding vaak nattevingerwerk. Getuigt De Greve: "Uit onze ervaringen met in-company-trainingen en het ontwikkelen van trainingen op maat blijkt dat er zelden een grondige behoefteanalyse uitgevoerd is. Er is geen analyse gemaakt van de opleidingsnoden."
Aan elke potentiële klant stelt De Greve vijf cruciale vragen. "De meeste blijven de antwoorden schuldig", betreurt hij. "Ze verwachten dat wij die vragen voor hen beantwoorden."De vijf vragen van Patrick De Greve:

1. Wat wilt u bereiken met de opleiding?
2. Welke onderwerpen of thema's moeten tijdens de opleiding aan bod komen?
3. Welke didactische methode of werkinstrumenten wilt u gebruiken?
4. Mogen voorbeelden uit het eigen bedrijf gebruikt worden?
5. Wie neemt deel aan de opleiding en wat zijn hun verwachtingen?

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen