< Terug naar overzicht

Management van organisaties

Een pak managementboeken biedt u de succesformule of het unieke recept aan om uw organisatie te managen. Maar krijgt u zo niet telkens een eenzijdig of weinig genuanceerd beeld voorgeschoteld? ‘Management van Organisaties’ verruimt uw gezichtsveld.

Het onlangs verschenen boek ‘Management van Organisaties, een caleidoscopische blik’ is een basiswerk dat het managen van organisaties zo gevarieerd mogelijk in beeld wil brengen. Dit werk van Nathalie Vallet, docent aan het departement Management van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de UAMS, geeft een ruim beeld van organisaties, managers en management en laat verschillende perspectieven de revue passeren. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de managementcyclus en aan de bredere positionering van management binnen de veelheid van kennisdomeinen en wetenschappelijke vakgebieden.
Het doel van dit boek is op wetenschappelijke verantwoorde wijze basisinzichten aan te reiken voor het management van organisaties. Vallet wil het “stereotype, clichématige en receptuurachtige denken” over management doorbreken, en vervangen door een caleidoscopische benadering. “Er bestaat immers niet zoiets als de juiste invalshoek of een zaligmakend perspectief, alhoewel sommige handboeken dit helaas impliciet of zelfs expliciet durven stellen”, schrijft de docente. Ze slaagt wel degelijk in haar opzet: door de veelvuldige weerspiegelingen worden (zoals in een caleidoscoop) telkens opnieuw wisselende figuren getoond.
‘Management van organisaties’ gaat uit van een zeer beperkte voorkennis bij de lezer en is dan ook uitermate geschikt als leerboek. Dit uit zich in een voortdurende aandacht voor eenvoudig taalgebruik en de verduidelijking van begrippen. Buitengewoon handig zijn de vele expliciete verwijzingen en ankerpunten. Op die manier wordt de lezer bij de hand genomen om het hele boek door te nemen en niet volgens een lineair of sequentieel pad, maar zodanig dat hij meer en meer bijleert en stap voor stap nieuwe inzichten opdoet. Natuurlijk zijn sommige verwijzingen pas te begrijpen na het lezen van het desbetreffende stuk, maar het staat u nog altijd vrij gebruik te maken van de ankers of niet.
Ook voor wie meer diepgang wenst, stelt dit boek niet teleur. U bent natuurlijk nog steeds vrij om kritisch en gedocumenteerd om te gaan met de geserveerde kennis.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen