< Terug naar overzicht

Mag sociale inspectie straks huiszoekingen doen?

De federale regering heeft een discutabele programmawet ter goedkeuring klaar. Die wet biedt sociale inspecteurs de mogelijkheid om zonder enige rechterlijke machtiging onvervalste huiszoekingen te verrichten op de bedrijfsvloer. Ze stelt verder bedrijfsleiders of aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk wanneer de vennootschap geen btw of bedrijfsvoorheffing betaalt.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de fraude dwingend aan te pakken, maar bedrijfsleiders en juristen stellen er zich ernstige vragen bij. Gebouwen van een bedrijf hebben vooreerst een privaat karakter en genieten dus net als een particuliere woning een zekere onschendbaarheid. Als de overheid dit principe met de voeten treedt, dreigt ze de deur open te zetten voor een politiestaat, zo stellen de juristen letterlijk. In een persmededeling is ook het VBO scherp: “Op deze manier krijgen de sociale inspecteurs de mogelijkheid echte huiszoekingen uit te voeren zonder dat de werkgever zich kan beroepen op fundamentele rechten zoals het recht van verdediging. We wijzen er op dat de wetgever bij goedkeuring van deze wet het unaniem advies van vijf prominente professoren negeert. Die hebben gewaarschuwd voor het grote gevaar dat België met die bepaling de weg naar de politiestaat inslaat.”

Ook de beperkte aansprakelijkheid van vennoten is een belangrijk principe. Toen dit in de negentiende eeuw voor het eerst door het Britse parlement werd ingevoerd - enkele jaren later gevolgd door Frankrijk en Duitsland - gaf het een enorme stimulans aan het bedrijfsleven. Plots konden ook minder gegoeden een bedrijf opstarten. Het was geen privilege meer van de rijke elite.

Het VBO heeft intussen zijn lobby ingeschakeld en slaagde erin de grootste risico's in te dammen. Zo geldt de aansprakelijkheid van vennoten alleen als de fiscus kan bewijzen dat de bestuurder een fout heeft gemaakt en wanneer de rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van kwade trouw.


 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen