< Terug naar overzicht

Maaltijdcheque en maaltijdvergoeding: niet meer cumuleren

Op 1 januari 2011 treedt de anticumulbepaling op maaltijdcheques en maaltijdvergoedingen in werking. Het KB van 12 oktober 2010 schrijft immers voor dat maaltijdcheques slechts vrijgesteld zijn van bijdrageheffing op voorwaarde dat de maaltijdcheque niet gecumuleerd wordt met een onkostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd voor dezelfde dag.

Al jarenlang bestaat onenigheid over de vraag of maaltijdcheques kunnen gecumuleerd worden met een kostenvergoeding die wordt toegekend aan werknemers om ‘op de baan’ maaltijden aan te kopen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is steeds van oordeel geweest dat dit niet mogelijk is.

Dat standpunt werd niet gevolgd door een bepaalde rechtspraak, die oordeelde dat cumuleren perfect mogelijk is: maaltijdcheques zijn immers op zich geen vorm van kostenvergoeding, maar wel een bijzondere vorm van loon die fiscaal en parafiscaal vrijgesteld wordt.

Bovendien verplicht de wetgeving de werknemer er niet toe om – buiten het geval van een bedrijfsrestaurant – met zijn maaltijdcheques ‘professionele’ maaltijden tijdens de arbeidsdag aan te kopen. Hij kan zijn maaltijdcheques ook gebruiken voor privéaankopen, bijvoorbeeld in het weekend.

De wetgever is nu het standpunt van de RSZ bijgetreden: met een Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 werd aan de reglementering over de maaltijdcheques toegevoegd dat maaltijdcheques slechts vrijgesteld zijn van bijdrageheffing op voorwaarde dat de maaltijdcheque niet gecumuleerd wordt met een onkostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd voor dezelfde dag.

Het is kennelijk de bedoeling van de overheid om een einde te stellen aan onder meer de praktijk van het cumuleren van maaltijdcheques met dagvergoedingen die eveneens bestemd zijn om maaltijdkosten te dekken. De voorzichtige werkgever die maaltijdcheques én kostenvergoedingen toekent aan zijn personeel, doet er derhalve goed aan om zijn kostenbeleid te herzien. Zo kan hij, bijvoorbeeld, het bedrag van de dagvergoeding die hij toekent aan niet-sedentaire werknemers, verminderen met het aandeel dat de kosten voor een maaltijd dekt (en waarvoor de RSZ een forfaitair bedrag van 6 euro aanvaardt).

De anticumulbepaling treedt in werking op 1 januari 2011.

Bron: Claeys & Engels

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen