< Terug naar overzicht

Loopbaangegevensbank voor overheidssector

CAPELO is de nieuwe uitdaging voor de werkgevers van de overheidssector. CAPELO staat voor ‘Carrière publique électronique’ of ‘Elektronische loopbaan overheid’. Het doel ervan is een loopbaangegevensbank voor de overheidssector te realiseren tegen eind 2010.

Door een loopbaandatabank op te stellen kan de pensioendienst aan alle personeelsleden van de overheidssector een loopbaanoverzicht en een pensioenraming aanbieden. Personeelsleden van 55 jaar en ouder zullen deze informatie jaarlijks ontvangen. Een bijkomend voordeel: de vervanging van het papieren pensioendossier door een elektronisch dossier.

Dubbele uitdaging


De eerste uitdaging voor de overheidswerkgevers is de creatie van een centrale loopbaangegevensbank voor de overheidssector. Dit gebeurt via de multifunctionele aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens (DmfA of DmfAppl). Hierbij zullen de wijzigingen van de bestaande elektronische gegevensstroom tot een minimum worden beperkt. De tweede uitdaging is de overdracht van de historische gegevens.
Verwacht wordt dat alle betrokkenen zullen winnen bij dit project. Zo zullen toekomstige gepensioneerden proactieve en interactieve pensioensinformatie en -communicatie ontvangen. Voor de werkgevers zitten de voordelen in de administratieve vereenvoudiging en het feit dat ze er een nuttig HR-instrument bijkrijgen. Voor de pensioendiensten en de overheid in het algemeen gelden dan weer de voordelen van administratieve vereenvoudiging en een snellere informatiedoorstroming.

U vindt alle nuttige informatie over CAPELO op de website www.capelo.be


Bron: Nieuwsoverzicht Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen