< Terug naar overzicht

Loopbaanbegeleiding lost verwachtingen in

Cliënten die een loopbaanbegeleiding achter de rug hebben, blikken daar tevreden op terug. Negen op tien clienten (88%) zien hun verwachtingen over de begeleiding ingelost en voor 42% nam de arbeidstevredenheid op de werkvloer erdoor toe. Die cijfers gaan op voor het Centrum voor Loopbaandienstverlening Arabel.

Elke Vlaming heeft het recht om één keer om de zes jaar een gratis loopbaanbegeleiding te volgen. Bij Arabel kozen vorig jaar 265 werknemers voor zo'n begeleiding, die inmiddels voor 206 van hen is afgerond. Het adviesbureau maakt nu een balans op. Het vroeg de cliënten die twee tot zes maanden geleden de begeleiding afrondden naar de resultaten van de loopbaanondersteuning en peilde naar hun tevredenheid op het werk.
Meer dan de helft van de 'ex-deelnemers' (57%) zegt binnen de onderneming acties te hebben ondernomen om zijn werksituatie te verbeteren en daarvan zegt 70% dat die actie concreet resultaat opgeleverd heeft binnen de eigen onderneming. Een aantal werknemers veranderde van functie, anderen kregen loonopslag. Sommigen verbeterden hun situatie op een andere manier, bijvoorbeeld door op een ander bureau te werken of door professioneel een stapje terug te zetten. Hoeveel personen ook zonder loopbaanbegeleiding erin slagen hun werksituatie te verbeteren, is onduidelijk.
Gedelegeerd bestuurder Noëlla Ghysels van Arabel merkt op dat werkgevers best wel openstaan voor veranderingen op de werkvloer: "We benadrukken het belang van loopbaancommunicatie met de werkgever. We zien dat een meerderheid (70%, red.) toch concreet zorgt voor aanpassingen aan de werksituatie. Er is zeker ruimte om erover te praten."
Ook zocht bijna de helft van de deelnemers (47%) na de loopbaanbegeleiding actief naar een nieuwe baan, bij een andere werkgever. Bijna vier op tien onder hen (38%) gingen ook effectief elders aan de slag. Nog eens 18% ondernam acties om als zelfstandige te beginnen en één op drie (31%) slaagde in dat opzet.
De veranderingen waren niet alle zo drastisch. Tweederde (64%) participeerde op het werk aan vorming, training en opleiding en bijna al deze lesvolgers (96%) vonden dat hun persoonlijke effectiviteit erdoor vergrootte. Veel cliÎnten (73%) namen maatregelen om hun persoonlijk welzijn te verbeteren. In totaal zeggen 85% van de deelnemers dat hun welzijn erop vooruit is gegaan. Waar voor de loopbaanbegeleiding 81% van de cliënten ontevreden tot zeer ontevreden waren, is dat percentage na de begeleiding gedaald tot 27%. Het aantal tevreden tot zeer arbeidstevreden cliënten steeg van 6 tot 48%.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen