< Terug naar overzicht

Loonsverwachtingen hooggeschoolde jongeren temperen niet

Hooggeschoolde jongeren zijn ondanks de crisis positief over hun startpositie op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een trendstudie van de Vlerick Leuven Gent Management School. De loonsverwachtingen van de jongeren liggen hoog: de helft verwacht te starten met een nettoloon van meer dan 1500 euro. Opvallend is ook dat zowel de moderne zoekkanalen als de nieuwe benefits niet populair zijn.

Onderzoekers van het Centre for Excellence in Career Management van de Vlerick Leuven Gent Management School hebben voor de zesde keer de arbeidsmarktverwachtingen van hooggeschoolde jongeren in kaart gebracht. Bijna 1100 respondenten deden mee aan de enquête. Het gaat om studenten aan Vlaamse hogescholen en universiteiten uit vooral economische richtingen, maar ook masters in Management, Rechten, Communicatie, Gedragswetenschappen en Wetenschappen en Techniek. Het merendeel zijn masters, maar ook bachelors en masters na master zijn vertegenwoordigd.

Voortstuderen of werken: optimisme daalt niet


In vergelijking met de vorige jaren zijn het vooral de bachelors die nog verder willen studeren: slechts 34 procent wil al gaan werken (bij masters 61 procent, bij master na masters 85 procent). Ondanks het feit dat de werkzoekenden de huidige economische omstandigheden als ongunstig beschouwen, schatten ze hun eigen kansen toch hoog in. Ze zijn optimistisch en denken snel werk te vinden met hun diploma en capaciteiten.
De meerderheid (60 procent) is al actief op zoek, de helft (55 procent) heeft al sollicitaties achter de rug en 15 procent heeft al een contract op zak (een lichte stijging tegenover het vorige onderzoek in 2006).

Sectoren van voorkeur blijven stabiel


De overheid als werkgever blijft populair (op de vijfde plaats met 22,7 procent), maar de economische crisis leidt niet tot een stijging. Opvallend is dat de klassieke sectoren ondanks de crisis aantrekkelijk blijven: consultancy (39,3 procent), banken en verzekeringen (35,4 procent), telecommunicatie (26,7 procent) en distributie en logistiek (25,4 procent).

Zoekkanalen blijven klassiek


De top vijf van meest populaire zoekkanalen oogt vrij klassiek: internet/bedrijfswebsite, jobsite, universiteit/hogeschool, jobbeurs/jobevent en advertenties. Opvallend is wel dat de sociale netwerksites – toch een van dé communicatiemiddelen van Generation Y – onderaan de lijst afsluiten. Bedrijven kunnen dus best blijven investeren in de klassieke, vaak duurdere manieren om jongeren aan te trekken.

Beïnvloedende factoren en werkgeversbeloften


Een goede balans tussen werk en privé staat helemaal bovenaan het verlanglijstje. Daarna volgen autonomie en expertise. Een opmerkelijke daling: de factor werkzekerheid scoort aanzienlijk lager in vergelijking met het onderzoek van 2004.
Hun toekomstige werkgever moet volgends de hooggeschoolde jongeren beloften maken op het vlak van de sociale sfeer, moet interessante carrièremogelijkheden en een boeiende jobinhoud aanbieden.

Materiële verwachtingen: niet getemperd


Loonsverwachtingen lijken niet getemperd door de economische situatie: met een mediaan van 1500 euro netto wijkt deze groep niet af van de mediaan in de voorbije jaren. Wat betreft hun verwachte nettoloon over 5 jaar scoren ze zelfs hoger: een mediaan van 2200 euro ten opzichte van 2000 in 2006 en 2008. Er is ook een groot verschil tussen mannen en vrouwen: terwijl mannelijke respondenten na 5 jaar een loon van 2500 euro netto verwachten is dat bij vrouwen slechts 2000 euro.
Qua verwachtte benefits zijn er geen verschuivingen in de top drie: hospitalisatieverzekering, pensioensparen en betaalde overuren. De ‘new benefits’ zoals strijkdienst, kinderopvang en sportfaciliteiten zijn nog steeds aanzienlijk minder belangrijk.

Geven en nemen


De respondenten zeggen nood te hebben aan feedback over hun prestaties en aan kansen om bij te leren. Meer formele HR-instrumenten zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan of een systeem van mentoring scoren relatief laag.
In ruil bieden de jongeren performantie, collegialiteit en ethisch gedrag. Ze zijn ook bereid om op eigen initiatief opleidingen te volgen of vakliteratuur te lezen om hun inzetbaarheid te verhogen.
De laagste score is voor loyauteit. Iets meer dan de helft van de respondenten beschouwt hun eerste job als een opstap naar een betere job: zij willen maximaal 3 jaar bij de eerste werkgever blijven.

Zelfmanagement


De jongeren voelen zich verantwoordelijk voor het verloop van hun eigen loopbaan: 87 procent gaat akkoord met uitspraken als ‘ik ben zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van mijn loopbaan’ of ‘ik reken op mezelf om een loopbaan uit te bouwen zoals ik dat wil’.
Maar hoewel de scores op vlak van planning, netwerking en praktische voorbereiding iets hoger liggen dan in voorgaande jaren, blijven de concrete initiatieven inzake zelfmanagement toch eerder bescheiden. Zo zegt 48 procent regelmatig na te denken over hun toekomstige loopbaan en onderneemt 43 procent actie om een voor hun loopbaan relevant netwerk uit te bouwen. De helft heeft een up-to-date cv en doet studentenjobs en activiteiten die relevant zijn en mooi op het cv staan.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen