< Terug naar overzicht

Loonsubsidie voor iedereen of alleen voor laaggeschoolden?

Het ABVV nam gisteren de korting op de werkgeversbijdragen voor hoge lonen op de korrel. Volgens de socialistische vakbond schiet die korting haar doel voorbij. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is het daar niet mee eens.

De Belgische overheid geeft veel meer geld uit aan bijkomende loonlastenverlaging voor hoge lonen dan voor lage lonen. Dat blijkt uit cijfers van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De socialistische vakbond trekt in de krant De Morgen aan de alarmbel.

“Alle specialisten pleiten ervoor om de verminderingen van de sociale bijdragen te concentreren op de lage lonen. In de praktijk gebeurt echter het tegenovergestelde”, zegt Jef Maes, de vertegenwoordiger van het ABVV in het beheerscomité.

“We subsidiëren vooral hooggeschoolden, die de korting niet nodig hebben. Zij vinden veel makkelijker werk.” Zonder bijsturing zal de lastenverlaging voor grootverdieners explosief toenemen, waarschuwt het ABVV.

Geen zwart-witverhaal


België heeft één van de hoogste lasten op arbeid in Europa. De loonlastenverlaging, zowel voor laaggeschoolden als hooggeschoolden, is dus een noodzaak om de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken”, zegt Voka-topman Jo Libeer.

“Wie eerlijk is, zal erkennen dat de lastenverlaging specifiek voor hooggeschoolden ondernemingen helpt om te investeren in kenniswerkers”, zegt Libeer. “En voor laaggeschoolden zijn er nog verschillende andere kortingen. Het is dus geen zwart-witverhaal.”

De toekomst van België zit in de verdere uitbouw van de kenniseconomie en daarvoor zijn er hooggeschoolde kenniswerkers nodig. “Via de loonlastenverlaging voor lonen boven de 4000 euro bruto per maand investeert ook de overheid mee in die hoeksteen van onze kenniseconomie. Het is een investering die dus niet enkel onze economie helpt versterken, maar ook meer welvaart en nieuwe jobs creëert in Vlaanderen”, aldus Voka.

Dat het budget voor de loonlastenverlaging de laatste jaren vooral naar hogere lonen ging, vindt Voka niet zo abnormaal als de vakbond. “De crisis trof vooral laaggeschoolden, dus waren er ook minder lagere lonen waarvoor op deze maatregel een beroep werd gedaan. Het is dus, hopelijk, een tijdelijk effect. Daarnaast zijn er nog andere doelgroepenmaatregelen voor lagere lonen”, aldus Libeer. “Wie dit debat correct wil voeren, moet ook die lastenverlagingen mee in rekening brengen.”

Bron: Voka/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen