< Terug naar overzicht

Loonongelijkheid gedaald tussen 1995 en 2006

De loonongelijkheid tussen werknemers van verschillend opleidingsniveau is gedaald tussen 1995 en 2006. En er bestaat geen eenduidig verband tussen het scholingsniveau van werknemers en de evolutie van hun bruto maandloon. Dat becijferde het Federaal Planbureau.

Het Federaal Planbureau heeft een analyse gemaakt waarin wordt nagegaan in welke mate het scholingsniveau en de beroepscategorie van werknemers de evolutie van lonen en tewerkstellingskansen verklaren.

Loonongelijkheid en werkloosheid van laaggeschoolden


Gegevens uit de ‘Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen’ suggereren een daling tussen 1995 en 2006 van de loonongelijkheid volgens scholingsniveau in België. In 2006 was het gemiddeld bruto maandloon van werknemers met een diploma hoger onderwijs nog wel 1,81 maal hoger (ten opzichte van 1,89 in 1995) en dat van werknemers met een postuniversitair diploma 2,13 maal hoger (ten opzichte van 2,34 in 1995) dan voor werknemers zonder diploma secundair onderwijs.
De werkloosheidsgraad van hooggeschoolden blijft in België net als in alle andere OESO-landen aanzienlijk lager dan de werkloosheidsgraad van mensen met een lager diploma , wat aantoont dat onderwijs nog steeds de meeste kans biedt op tewerkstelling.

Evolutie lonen


De resultaten van econometrische schattingen op basis van beschikbare gegevens uit de periode 1999-2004 lijken te bevestigen dat hoewel hooggeschoolden in België gemiddeld nog steeds meer verdienen dan laaggeschoolden (zonder diploma secundair onderwijs), er geen eenduidig verband bestaat tussen het scholingsniveau van werknemers en de evolutie van hun bruto maandloon. De beroepscategorie waartoe werknemers behoren en hun leeftijd verklaren ten dele wel de loonevolutie.

Werkgelegenheid


Gegevens voor België uit de ‘Enquête naar de arbeidskrachten’ (EAK) tonen aan dat er beroepen zijn zonder hoge diplomavereisten waarvoor het vooruitzicht op een goede arbeidsmarktpositie beperkt is, maar ook dat er beroepen zijn die voornamelijk door laaggeschoolden worden uitgeoefend die – zoals overigens ook blijkt uit lijsten van knelpuntvacatures – een grote kans op tewerkstelling bieden.

Onderwijs


Het gemiddeld diplomaniveau van de Belgische beroepsbevolking is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze stijging beantwoordt ongetwijfeld aan het hoger onderwijsniveau dat vereist wordt door globalisering en technologische vooruitgang. In de mate dat de toename de vraag overstijgt, kan het echter ook resulteren in 'overscholing': hooggeschoolden die taken uitoefenen waarvoor hun kennis en vaardigheden niet volledig benut worden, maar die wel laaggeschoolden uit de arbeidsmarkt of uit bepaalde functies verdringen.
Het Planbureau waarschuwt: "Een beleid dat er enkel op gericht is het gemiddeld onderwijsniveau van de beroepsbevolking te verhogen, gaat voorbij aan de vaststelling dat voor veel knelpuntvacatures de diplomavereisten beperkt zijn en dat werkgevers gerichte werkervaring en specifieke vaardigheden ten dele blijken te beschouwen als een substituut voor een hoog onderwijsdiploma."

Bron: Federaal Planbureau

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen