< Terug naar overzicht

Loonkostenkloof daalt licht

De loonkostenhandicap tegenover de buurlanden zal in de periode 2009-2010 licht dalen, tot 3,3 procent. Dat berekende de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Uit het jaarlijks technisch rapport van de CRB blijkt dat de loonkosten over de periode 2009-2010 3,5 procent zouden stijgen, tegen 3,8 procent in de buurlanden. Dat is een stuk lager dan de voorspelling een jaar geleden. Toen ging men uit van een stijging in de buurlanden van 5,1 procent, en een index bij ons van 5,1 procent. Door de sterk dalende inflatie valt die loonindexering terug tot 2,8 procent in 2009-2010. Een stijging van de minimumlonen van 0,2 procent, een loondrift van 0,4 procent (het gaat om de forfaitaire bedragen die zijn overeengekomen in het interprofessioneel akkoord) en 0,2 procent sociale werkgeversbijdragen brengt de totale loonkoststijging op die 3,5 procent.

Beter dan de buren


Dat is iets beter dan de buurlanden, waar de lonen 3,8 procent zouden stijgen. Dat is te danken aan onze automatische loonindexering. Waar in de buurlanden in precrisistijden dure en lange cao's werden afgesloten, werd in België kort op de bal gespeeld en ging de index in navolging van de inflatie bergaf.

Lonen meer gestegen


Resultaat: sinds 1996 zijn de lonen in België 3,3 procent meer gestegen dan bij de buren, licht lager dan de 3,6 procent eind 2008. De vakbonden wijzen erop dat door de lagere voorheffing op nacht- en ploegenwerk die loonkloof in feite 1,3 procent extra lager ligt.

Vormingsinspanningen ontoereikend


Verder geeft het CRB-rapport volgens de vakbonden ook aan dat ons land nog steeds achterop hinkt inzake vorming. De vormingsinspanningen van de werkgevers blijven dalen: 1,04 procent in 2008 tegen 1,13 procent in 2007 en 1,24 procent in 1998. Ter herinnering: het IPA 1999-2000 vermeldde als doelstelling 1,9 procent (te bereiken eind 2004).
Volgens de laatste Eurostat-gegevens (2005) blijft het deficit inzake vormingsinspanningen van België in vergelijking met de drie refertelanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland) even belangrijk als in 1993.
Werkgeversorganisatie VBO is dan weer verheugd te constateren dat de ondernemingen, ondanks de crisis, nog steeds 1,59 procent van de loonkosten investeerden in opleidingen voor hun werknemers. Voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers, waarop historisch gezien de fameuze 1,9 procent opleidingsdoelstelling gebaseerd was, bedraagt dit zelfs 1,77 procent.

Te weinig innovatie


Het CRB-rapport geeft ook aan dat ons land zwak presteert inzake innovatie. We kennen een specialisatie die onvoldoende rekening houdt met de segmenten met het hoogste groeipotentieel. België blijft meer gericht op de oude lidstaten van de EU-15 (en op de buurlanden in het bijzonder) en veel minder op groeimarkten zoals de nieuwe EU-lidstaten, de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en de andere Aziatische markten.

Wie zelf het volledige CRB-rapport wil raadplegen, klikt op deze link.

TIP: Loonkostenmanagement is het centraal onderwerp van de volgende HR Square Handleiding (publicatie tweede week november).

Bron: Belga, ABVV, VBO

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen