< Terug naar overzicht

Loonkostenhandicap in chemiesector loopt op tot 28 procent

Uit een internationale vergelijking van de loonkosten in de chemische en kunststofverwerkende industrie, blijkt dat België voor volcontinuarbeid een loonkostenhandicap van 28 procent heeft ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De studie werd uitgevoerd door Deloitte en Laga in opdracht van Essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Zowat 23.000 werknemers of een kwart van de totale tewerkstelling in de sector hebben een volcontinu-regime.

Volgens Essenscia is de loonkostenhandicap een reële bedreiging voor de competitiviteit en het voortbestaan van een sterke chemiecluster in België. De federatie roept de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering dan ook op om het probleem te erkennen en maatregelen te nemen om de handicap stapsgewijs weg te werken. Bovendien moet loonmatiging een prioriteit zijn voor het sociaal overleg van dit najaar, zo pleit Essenscia.

België is het grootste chemieland in de wereld per capita. Het aandeel van de chemische industrie in de economie is zelfs groter in België dan in het traditionele chemieland Duitsland. Sinds 1970 is de tewerkstelling in de sector vrijwel constant gebleven, terwijl de tewerkstelling in de verwerkende industrie met de helft is gedaald. “Dankzij haar prominente rol in de industrie is de chemiesector één van de belangrijkste motoren van waardecreatie in België”, beklemtoont de federatie.

Zo’n 70 procent van de werknemers in de chemiesector werkt in ploegenverband. Een typisch kenmerk van chemiebedrijven, voornamelijk in de basischemie, is dat ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 draaien. Naar schatting 23.000 werknemers of een kwart van de totale tewerkstelling in de sector werken in een dergelijk volcontinu-regime.

In het kader van de High Level Group chemie tussen Essenscia en de uittredende federale regering, hebben Deloitte en Laga een internationale loonenquête uitgevoerd bij 18 ondernemingen uit de verschillende segmenten van de chemiesector, exclusief de life sciences. De studie vergelijkt een procesoperator in een volcontinu-regime en een drieploegenregime in België met eenzelfde operatorfunctie in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De enquête toont een handicap in de uurloonkost van gemiddeld 5 procent in een drieploegenregime en van 28 procent voor een volcontinu-regime aan.

“Verschillende van onze bedrijven wezen al langer op een loonkostenhandicap. Deze studie heeft de verdienste het loonkostendebat in de chemiesector te objectiveren. Ze toont aan dat de lastenverlaging van de opeenvolgende regeringen voor drieploegenarbeid de kloof met onze buurlanden gedeeltelijk heeft weggewerkt. Voor volcontinuarbeid is er echter nog een lange weg te gaan. Een loonkostenhandicap van 28 procent is een ernstig probleem. In een sector die veel multinationale ondernemingen telt, is de interne competitiviteit binnen vestigingen in Europa immers van cruciaal belang om nieuwe investeringen aan te trekken”, aldus Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.

“Gezien de enorme impact van volcontinuarbeid in de chemiesector, pleit Essenscia voor een bijzonder statuut voor werknemers in volcontinu-regime om de loonkostenhandicap via stapsgewijze lastenverlagingen weg te werken. Ook blijft loonmatiging een prioriteit voor het sociaal overleg van dit najaar”, besluit Verschueren.

Bron: Essenscia

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen