< Terug naar overzicht

Loonkloof tussen mannen en vrouwen is niet kleiner geworden

Op jaarbasis bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de privésector 37 procent, zowel voor arbeiders als voor bedienden. Dat betekent dat vrouwen niets van de kloof gedicht hebben ten opzichte van het vorige loonkloofrapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het vierde jaarlijkse loonkloofrapport voorgesteld. De studie is gebaseerd op de cijfers van 2007. De verschillen blijken vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2004 en 2005 is er wel een duidelijke versmalling van de kloof waarneembaar.

De opmerkelijkste resultaten


 • Gemiddeld verdient een vrouwelijke werknemer per uur 11 procent minder dan een mannelijke werknemer.

 • Omdat vrouwen vaker deeltijds werken, loopt dat verschil op jaarbasis op tot 24 procent.

 • De daling in de loonkloof op basis van uurlonen wordt niet weerspiegeld in meer gelijke jaarlonen.

 • De loonkloof is merkelijk groter in de privésector. Vrouwelijke bedienden verdienen per uur gemiddeld 26 procent minder dan mannelijke bedienden. Bij arbeiders bedraagt het verschil 18 procent.

 • Op jaarbasis bedraagt de loonkloof in de privésector 37 procent, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

 • De loonkloof wordt nog vergroot door de extralegale voordelen. Vrouwen hebben minder kans op deze voordelen en ontvangen kleinere bedragen.

 • 16 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen ontvangen van de werkgever een extra aanvullend pensioen. De bedragen die uitbetaald worden aan mannen liggen gemiddeld 46 procent hoger dan die voor vrouwen.

 • Ongeveer evenveel vrouwen als mannen ontvangen een terugbetaling van het woonwerkverkeer. Voor mannen liggen de uitgekeerde bedragen gemiddeld echter 28 procent hoger.

 • Het verschil is het grootst bij de aandelenopties. De kloof bedraagt daar 48 procent. Bovendien maken mannen meer dan twee keer meer kans op deze vorm van extra betaling.


 • Het rapport komt tot stand door een samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en het Federaal Planbureau. De gegevensverwerking gebeurde door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

  Het volledige Loonkloofrapport 2010 is downloadbaar via http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_webprocent20versie_rapportprocent202010procent2Eindd_tcm325-98016.pdf .

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen