< Terug naar overzicht

Loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft diep

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor gelijk werk. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een federale overheidsinstelling.

Het onderzoek naar de loonkloof tussen de geslachten werd uitgevoerd door de Universiteit Hasselt en de resultaten staan te lezen in het nieuwe rapport ‘Vrouwen en mannen in België, genderstatistieken en genderindicatoren’.
De onderzoekers stelden vast dat vrouwen 43,12% van alle banen invullen en instaan voor 40% van de gepresteerde uren, maar dat ze opmerkelijk genoeg slechts 36,16% van de som van alle gestorte lonen ontvangen. Volgens de cijfers beloopt het verschil tussen wat beide geslachten verdienen 5,816 miljard euro. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van de loonkloof. Zo wordt werk verricht door mannen vaak hoger gewaardeerd en ingeschaald dan werk verricht door vrouwen. Vrouwen bekleden minder vaak hogere en dus beter betaalde functies dan mannen en zijn ook vaker tewerkgesteld in sectoren waarbinnen de lonen een stuk lager liggen. Deeltijds werken heeft ook een negatief effect op de loonvorming. Een deel van het verschil kan op deze manier worden verklaard. Maar zelfs wanneer met al deze factoren rekening wordt gehouden, blijft een deel van de loonkloof overeind. Voor gelijkaardig werk verdienen vrouwen dus nog steeds minder dan mannen.
De jongste vijf jaar is er heel weinig evolutie in de loonverschillen tussen vrouwen en mannen. De gemiddelde brutolonen van vrouwen liggen in de publieke sector een stuk hoger dan in de private sector. De loonkloof is er ook een heel stuk kleiner: 5% in vergelijking met 30% en 21% bij respectievelijk bedienden en arbeiders in de private sector. De evolutie is echter negatief: tussen 2000 en 2005 is er een verdubbeling van het verschil waar te nemen. De loonkloof bij ambtenaren is vooral te wijten aan het vaker deeltijds werken van vrouwen en aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de topfuncties.
In de private sector zijn de verschillen tussen hoge en lage lonen groter. Dit wordt weerspiegeld in een grote loonkloof tussen mannen en vrouwen, omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de lagere functies en ondervertegenwoordigd in de hogere.
Voorts hebben vrouwen minder gemakkelijk toegang tot werk en vervullen ze vaker tijdelijke contracten. Al deze ongelijkheden resulteren op het einde van de loopbaan in een pensioenkloof.
Op studievlak mogen vrouwen aan een inhaalbeweging bezig zijn, eens aan het werk krijgen vooral de mannen de kans bij te leren. Mannen volgen meer, langere en duurdere opleidingen. Het betaald educatief verlof is en blijft een mannenzaak: 75% van de uren werd opgenomen door mannen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen