< Terug naar overzicht

Loonkloof nog steeds onderschat

Slechts één op de zes Belgen meent dat er effectief een loonverschil bestaat tussen mannen en vrouwen. Bovendien wordt die kloof onderschat. Toch geeft 15 procent van de vrouwen aan minder te verdienen dan mannelijke collega’s die hetzelfde werk verrichten. Meer dan de helft van de Belgen is er wel van overtuigd dat deeltijds werk geen vrije keuze is, maar ‘ondergaan’ wordt.

Vandaag is het Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. Deze actiedag, een initiatief van ABVV en zij-kant (de progressieve vrouwenbeweging), symboliseert dat vrouwen bijna drie maanden extra moeten werken om hetzelfde jaarloon te ontvangen als mannen.
Waarom Equal Pay Day dit jaar op 27 maart valt, vertelden we u al. Geïnteresseerden lezen dit hier.
De initiatiefnemers hebben ook al een aangepast eisenpakket voorgesteld dat beleidsmakers en sociale partners op weg zet naar meer maatregelen voor loongelijkheid. Hiervan brachten we reeds een overzicht. Dat artikel leest u hier.

Nu brengen we u graag de resultaten van enquête die onderzoeksbureau Dedicated Research uitvoerde in opdracht van het ABVV. Het onderzoek peilt naar de perceptie van de loonkloof m/v en de combinatie arbeid- en gezinsleven. Er werden 1018 enquêtes telefonisch afgenomen op een representatief staal van actieve en niet-actieve Belgische inwoners, vanaf 18 jaar tot meer dan 65 jaar. Belangrijk: 49 procent mannen en 51 procent vrouwen werden bevraagd.

De loonkloof wordt onderschat


De meest recente officiële loongegevens van de FOD Economie (enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen) wijzen erop dat vrouwen - gemiddeld en bruto per maand - 24 procent minder verdienen dan mannen.
Uit de opiniepeiling van het ABVV blijkt dat slechts 60 procent van de bevraagden denkt dat er een loonverschil is tussen vrouwen en mannen, over alle sectoren en functies heen.
Het meest geciteerde loonverschil schommelt tussen 10 en 20 procent. Ook hier is dus nog sprake van een onderschatting van de loonkloof, die in werkelijkheid 24 procent bedraagt.
Meer dan de heft van de Belgen, 55 procent, erkent het bestaan van loonongelijkheid wel wanneer gepeild wordt naar de loonkloof tussen vrouwen en mannen met dezelfde of een gelijkwaardige functie, met dezelfde arbeidsvoorwaarden en met dezelfde werkuren. De perceptie van de loonongelijkheid wordt geschat tussen 5 en 10 procent. Dit stemt overeen met de realiteit van 5 à 7 procent.

Vrouwen voelen zich gediscrimineerd


Welgeteld 15 procent van de ondervraagde vrouwen geeft te kennen dat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen. Dit is meer dan de 5 à 7 procent discriminatie die teruggevonden wordt in tal van onderzoeken.
Eveneens 15 procent van de vrouwen meent ook minder promotiekansen te hebben dan hun mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen. Hiermee wordt het bestaan van het glazen plafond door de vrouwelijke werknemers bevestigd.
Inzake opleidingen geeft 6 procent van de vrouwen aan dat ze benadeeld worden ten opzichte van hun mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen.

Deeltijdwerk geen vrije keuze


De helft van de bevraagden stelt dat deeltijdwerk geen keuze is maar 'ondergaan' wordt.
Niet vrij gekozen deeltijdwerk kan volgens negen op de tien bevraagden vermeden worden door betaalbare en toegankelijke structuren voor kinderopvang en zorgbehoevende personen.
Overigens leert deze studie ook dat maar liefst 89 procent niet op de hoogte is van de rechten van deeltijds werkenden. 94 procent zegt ook niet op de hoogte te zijn van de gevolgen van deeltijdwerk op langere termijn.

Clichés blijven


Op het vlak van loopbaanontwikkeling blijven de clichés rond deeltijds werken sterk doorleven. Nog geen 40 procent van de bevraagden vindt dat deeltijdwerk te verzoenen is met leidinggevende functies.
65 procent erkent dan ook dat deeltijdwerk een goede loopbaanontwikkeling parten speelt.
32 procent zegt dat deeltijdwerkers doorgaans als minder ambitieus worden beschouwd dan voltijdse werknemers.

Hoe de loonongelijkheid terugdringen?


Mannen en vrouwen zijn het eens dat ‘vrouwelijke’ kwaliteiten even hoog zouden moeten gewaardeerd worden als deze van mannen en vinden ook dat vrouwen meer voor loonsverhogingen zouden moeten ijveren. Ze stellen dat alle grote spelers zich moeten inspannen om te sensibiliseren rond loonverschillen m/v en om deze te bestrijden: het onderwijs, de werkgevers en de overheid krijgen de grootste verantwoordelijkheid toegeschoven. De ouders worden slechts op de zesde plaats vernoemd.
Als meest doeltreffende maatregelen om de loonverschillen op te lossen worden vernoemd: een verplicht jaarverslag over lonen en loonkloof, alsook een jaarlijks actieplan per onderneming, de verhoging van het bruto minimumloon voor mannen en vrouwen en infocampagnes in de bedrijven.
Wat informatiecampagne’s betreft, is er nog werk aan de winkel: slechts 28 procent van de ondervraagden kent de mogelijkheid om klacht in te dienen of gratis advies te vragen bij het Instituut voor Gelijke Kansen.

Meer info op de campagnewebsitewww.equalpayday.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen