< Terug naar overzicht

Loonkloof mannen en vrouwen met 1 procent gekrompen

Het verschil tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen is gekrompen met 1 procent. Dat is te 'danken' aan de mannen, omdat ze sterker getroffen worden door de economische crisis.

De loonkloof wordt langzaam maar zeker kleiner. Zeer langzaam, omdat een krimp van 1 procent per jaar als 'goed nieuws' wordt bestempeld. Zeker, omdat in veertig jaar tijd de kloof voor de lonen in de industrie gehalveerd is. Mannen verdienen nog altijd een pak meer, maar het loon van vrouwen is in verhouding sterker gestegen.

Als we de gemiddelde brutolonen per uur van mannen en vrouwen vergelijken, bedraagt de algemene loonkloof op dit moment nog 9 procent. Omdat vrouwen vaker deeltijds aan het werk zijn, loopt dat verschil voor wat mannen en vrouwen in een jaar tijd verdienen op tot 22 procent. Beide indicatoren zijn in één jaar met 1 procent gedaald, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) over sekseverschillen op de arbeidsmarkt.

Het is sinds 2006 geleden dat de kloof met een stevige procent kromp. Toen was de oorzaak de stijging van de minimumlonen, een loonschaal waarin meer vrouwen dan mannen zitten. De recentste daling schrijft het IGVM toe aan de economische crisis. De werkzaamheidsgraad daalde bij mannen sterker dan bij vrouwen, dus werd de loonkloof kleiner.

Extralegale voordelen


Op het vlak van extralegale voordelen is de ongelijkheid nog steeds bijzonder groot: mannen krijgen veel vaker een vergoeding voor woon-werkverkeer, werkgevers dragen voor hen 42 procent meer bij voor het aanvullend pensioen, gemiddeld 763 euro. Een man heeft bijna drie keer zoveel kans om beloond te worden met aandelenopties.

Vrouwen werken in sectoren waar de lonen lager liggen en ze presteren minder uren omdat ze liever thuis bij hun kinderen zitten. Althans, zo luidt een populaire verklaring voor de loonkloof, die minister van Werk Monica De Coninck ergert. Ze wil die 'sticky floor' aanpakken: de oververtegenwoordiging van vrouwen in jobs met lage lonen, nauwelijks groeikansen en een deeltijds werkrooster. Dat vrouwen nog steeds zoveel taken in het huishouden opnemen, noemt ze een 'verkapte loonkloof'.

Het klopt trouwens niet dat mannen meer verdienen omdat ze meer uren presteren. Ook in deeltijds werk liggen de maandlonen van mannen gemiddeld 16 procent hoger dan vrouwen met een parttime baan. Voor voltijds werk bedraagt die loonkloof 10 procent.

Het IGVM berekende nog welk bedrag vrouwen in totaal misliepen: 42 procent van alle betaalde werkdagen in 2009 werd ingevuld door vrouwen. Ze hadden samen dus 43,253 miljard euro moeten verdienen en kregen 3,634 miljard euro te weinig.

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen