< Terug naar overzicht

Loon naar leeftijd?

De traditie wil dat het loon in België stijgt met de leeftijd, maar over enkele jaren is dat voorgoed voorbij. Alle cao’s die lonen afhankelijk maken van de leeftijd van werknemers, moeten tegen 2009 aangepast worden. Wat denkt u erover? (Lees verder)

Een Europese richtlijn uit 2000 schrijft voor dat een verschillende behandeling op basis van overtuiging, handicap, seksuele geaardheid en leeftijd verboden is. De Europese lidstaten kregen tot eind vorig jaar om die richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. België nam de bepalingen op in de bestaande antidiscriminatiewet. De Europese en de Belgische wetgeving verbieden nu dus discriminatie op grond van leeftijd. Uitzonderlijk mag leeftijd nog als looncriterium dienen, indien het een legitiem doel heeft, bijvoorbeeld om jongeren of ouderen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven.

Dit betekent echter dat alle cao’s die enkel leeftijd als criterium hanteren voor de loonschalen dringend moeten aangepast worden. Ze druisen immers in tegen de wet. Nochtans hanteren heel wat barema’s nog steeds leeftijd als grondslag voor verloning. Er zijn nog zulke barema’s vervat in ruim 25 sector-cao’s voor bedienden, waaronder die van de banken, de beursvennootschappen en het verzekeringswezen, de kleding-, confectie- en textielsectoren, de voedingsindustrie, de metaal- en de chemiesector. In de betrokken sectoren werken bijna 778.000 bedienden. Al deze werknemers kunnen de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder ze werken dus in principe aanvechten bij de rechtbank. Volgens sommige juristen maken werknemers die naar de arbeidsrechtbank trekken een goede kans om de cao te doen verbreken.

De federale minister van Werk, Peter Van Velthoven (sp.a), liet de sociale partners verstaan dat hij de leeftijdsbarema’s in de cao’s voor 2007-2008 nog één keer onder voorwaarden aanvaardt. Maar uiterlijk tegen 2009 moeten alle cao’s leeftijd als verloninggrondslag schrappen. Het zwaard van Damocles hangt boven de cao-onderhandelingen in de sectoren.


Vindt u dat de leeftijd van een werknemer het loon mag meebepalen? Belemmeren leeftijdsbarema’s een creatief loonbeleid? Zijn er alternatieven, en zo ja, welke gebruikt u?


Laat het ons weten en kom aan bod in HR Square! Uw contact: daan@hrsquare.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen