< Terug naar overzicht

Lonen en vertrekpremies Vlaamse topmanagers begrensd

Er komt een maximumloon voor topmanagers en bestuurders bij de Vlaamse overheid. Zij mogen ook niet via een managementvennootschap worden betaald. Een topmanager van de Vlaamse overheid mag in de toekomst niet meer verdienen dan de minister-president.

Er komt een maximumloon voor topmanagers en bestuurders bij de Vlaamse overheid. Zij mogen niet meer verdienen dan 240.000 euro bruto per jaar en voldoen zo aan de 'minister-presidentnorm'. Dat staat in een ontwerpdecreet van Vlaams minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois, dat de Vlaamse regering goedkeurde.

Dat is minder dan de federale regering zal toelaten aan de topmanagers van haar overheidsbedrijven (290.000 euro) en die maakt ook een uitzondering voor de super­topmanagers van bedrijven als Belgacom, die in extremis tot 860.000 euro mogen verdienen.

De topmanagers van de Vlaamse overheidsbedrijven mogen, net als de federale, ook niet langer via een managementvennootschap betaald worden. Het ontwerpdecreet legt ook een aantal regels voor 'deugdelijk bestuur' vast en vormt de tegenhanger van de zogenaamde codes-Daems en -Buysse in de private sector. Minstens een derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van een Vlaams overheidsbedrijf, moeten onafhankelijke bestuurders zijn, geselecteerd op basis van deskundigheid en capaciteit.

Betaling in aandelen van de topmanagers wordt verboden. Aanvullende pensioenregelingen worden eveneens geplafonneerd. De vertrekpremie mag maximaal één jaarsalaris bedragen en de variabele verloning mag ten hoogste een vijfde van het jaarsalaris bedragen. Regeringscommissarissen zullen om de twee jaar geëvalueerd worden en de Vlaamse regering kan hen afzetten bij het ontbreken van een vertrouwensrelatie.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen