< Terug naar overzicht

Lijnmanagers weten niet waarmee ze bezig zijn

Lijnmanagers hebben grote moeite om hun functie effectief uit oefenen. Ze voelen zich buitengesloten, zijn niet op de hoogte van de plannen van de organisatie en begrijpen hun rol in het strategische beleid niet.

Ongeveer 40% van de lijnmanagers is niet op de hoogte van het doel en de plannen van de organisatie en 60% begrijpt zijn rol in het strategisch beleid niet. Een Brits onderzoek uitgevoerd door het communicatiebureau CHA onder meer dan 1000 lijnmanagers, laat zien dat velen zich buitengesloten voelen en zich niet goed weten te gedragen in hun rol als manager. Slechts de helft van de middenmanagers gaf aan plezier in het werk te hebben. Volgens een kwart komt dit mede doordat ze het gevoel hebben niet genoeg tijd te hebben om hun werk echt goed uit te voeren.

Als het op het strategisch plannen aankomt, blijken vele lijnmanagers in het duister te tasten. Slechts 40% van de middenmanagers in de privé-sector en 27% van de respondenten uit de publieke sector gaf aan betrokken te zijn bij het ontwikkelen ervan. Minder dan 30% van beide groepen had het idee dat succes op dit vlak in hun organisatie wordt gevierd. Deze bevindingen hebben hun weerslag op de motivatie van de betrokkenen: vooral de managers bij de overheid zijn gedemotiveerd, amper 17% stelde dat ze ernaar uitkijken om te gaan werken.

Een verontrustend aantal respondenten miskent zijn rol als manager. Slechts iets meer dan de helft (52%) ziet het communiceren met zijn team als onderdeel van zijn werk. De onderzoekers menen dat middenmanagers al veel te lang lijden onder de reputatie dat ze informatie achterhouden. Wanneer echter managers worden betrokken bij de plannen van de organisatie en de middelen krijgen om dit verhaal door te geven, geraken ze vanzelf enthousiast om met hun eigen team te communiceren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen