< Terug naar overzicht

Lichte stijging Vlaamse werkloosheid, maar daling bij jongeren én ouderen

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is afgelopen maand licht gestegen. De werkloosheid bij de jeugd en bij 50-plussers daalde evenwel. Allochtone werkzoekenden maken een kwart uit van de arbeidsreserve.

Eind juli 2012 telde Vlaanderen 214.419 werkzoekenden, een kleine stijging van 2895 of 1,4 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) bekendmaakte. De vergelijking op jaarbasis is beïnvloed door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds dit jaar. De berekening volgens de methode van vorig jaar doet het aantal werkzoekenden zakken tot 213.550.

7,27 procent van de beroepsbevolking in Vlaanderen is nu werkloos. Ter vergelijking: de werkloosheidsgraad in de eurozone bedraagt 11,2 procent (cijfers Eurostat).

Jongeren


De jeugdwerkloosheid daalt met 3,2 procent. Vorige maanden was er nog een toename in dit segment. Een stijging blijft deze maand uit omdat de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekende – de campusinschrijvingen – dit jaar pas op 1 augustus verschuiven naar de BIT-categorie (beroepsinschakelingstijd) en vanaf dan geteld worden als werkzoekende.

Ouderen


De werkzoekende 50-plussers laten een daling (-1,8 procent) optekenen. Opvallend is dat de leeftijdstranche 50 tot 55 een daling registreert op jaarbasis van 5 procent en de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar met 0,5 procent terugloopt. Het aandeel van de 50-plussers komt wel nog altijd uit op 24 procent.

Allochtonen


Vlaanderen telt 53.248 allochtone werkzoekenden of 24,8 procent van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 7,8 procent, terwijl de autochtone werkloosheid daalt met 0.6 procent. “De zwakke arbeidsmarktpositie, de historisch hoge migratie en de afwikkeling van de regularisatiecampagne van 2009 hebben hun gevolgen voor deze cijfers”, luidt het in het persbericht.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen