< Terug naar overzicht

Leidinggevenden benutten kansen van beoordelingsgesprek onvoldoende

Zowel leidinggevende als medewerker halen weinig resultaat uit beoordelingsgesprekken. Vooral de leidinggevende blijkt, bewust of niet bewust, de kern van de zaak te ontwijken.

Dat blijkt uit een steekproef van het Nederlandse opleidingsbureau Fortydays bij 200 leidinggevenden en medewerkers.

Hoewel organisaties de ontwikkeling van medewerkers en ‘employability’ belangrijk zeggen te vinden, zijn bij bijna 70 procent van de medewerkers geen of slechts vage doelstellingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling geformuleerd.

Meer dan 93 procent van de respondenten zegt nochtans dat de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden de nodige aandacht verdient. Maar als het er echt op aan komt, wordt dit onderwerp ontweken.

Iets meer dan de helft (51 procent) van de medewerkers geeft aan dat zij binnen hun werk de mogelijkheid krijgen om hun persoonlijke vaardigheden te verbeteren. 30 procent van de medewerkers krijgt daartoe weinig kans en bijna 20 procent nauwelijks of niet.

Als er wel doelstellingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling geformuleerd zijn, blijken ze moeilijk realiseerbaar. Slechts 13 procent van de medewerkers is in staat om zijn doelstellingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden ook daadwerkelijk te realiseren. Een mogelijke verklaring is dat de doelstellingen te ambitieus geformuleerd zijn of dat de medewerker niet in staat wordt gesteld de gevraagde competenties te verwerven.

In de organisaties waar geen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is en waar de persoonlijke vaardigheden slechts heel even of nauwelijks aan bod zijn geweest in het beoordelingsgesprek, blijkt dat er bij ruim 55 procent ook geen concrete doelstellingen op dit gebied zijn geformuleerd. Bijna 80 procent van deze mensen is dan ook niet of nauwelijks in staat geweest om zijn persoonlijke vaardigheden te verbeteren.

Wanneer persoonlijke vaardigheden wel aan bod zijn gekomen in het beoordelings‐of functioneringsgesprek, werden er in 30 procent van de gevallen ook duidelijke en concrete doelstellingen voor geformuleerd.

Bijna de helft van de medewerkers die via opleiding of aandacht op de werkvloer hun persoonlijke vaardigheden konden ontwikkelen, heeft meestal 61 tot 80 procent van de doelstellingen voor hun persoonlijke vaardigheden kunnen realiseren. Ruim 24 procent is in staat geweest 81 tot 100 procent van deze doelstellingen te realiseren.

Bron: HR Praktijk

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen