< Terug naar overzicht

Leidinggevende geeft geen leiding

Directe leidinggevenden zijn te veel bezig met operationele taken. De organisatie wil dat ze meer strategisch werk verrichten, maar ze worden daartoe onvoldoende opgeleid. Intussen missen hun medewerkers coaching, feedback en motivatiegesprekken.

Bovenstaande bevindingen komen voort uit het SD Worx-onderzoek Personeelspraktijk, HR in kaart, een tweejaarlijkse bevraging bij 300 HR-managers en bedrijfsleiders naar de activiteiten van de HR-afdeling, en uit de NV België, een jaarlijkse enquête bij 3500 werknemers. Deze opzet laat toe enkele vergelijkingen te maken tussen wat bedrijven wensen, wat managers doen en wat werknemers verlangen.

Zo staat people management samen met financiële resultaten behalen op nummer 1 (61%) in het lijstje van wat organisaties belangrijk vinden in het takenpakket van hun teammanagers. Leidinggevenden zijn echter voorlopig nog niet in dezelfde mate met deze thema’s bezig (respectievelijk 54% en 53%). Zij hebben blijkbaar de handen vol met operationele taken (72%). Nochtans wensen organisaties dat ze hier minder tijd aan besteden (50%), ten voordele van strategische taken (54%). Die worden nu nog maar door 40% van de leidinggevenden uitgevoerd.

De nood om een talentbeleid te ondersteunen en dus strategisch bezig te zijn, wordt door de leidinggevenden nog te vaak vergeten, omdat ze bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden. De werknemers zijn ook niet geheel tevreden over het talentmanagement bij hun onderneming. Slechts één op de drie medewerkers (36%) is van mening dat er in zijn organisatie een cultuur heerst, die de ontwikkeling van talent bevordert.

Ook heeft maar iets meer dan de helft van alle medewerkers (53%) het gevoel dat zijn talenten door de chef juist worden ingezet. Dit gevoel neemt af met de leeftijd: het bedraagt 65% bij min-25-jarigen en 48% bij 50-plussers.

Ongeveer evenveel medewerkers (56%) vinden dat hun leidinggevende een goed beeld heeft van hun groeipotentieel. Maar medewerkers hebben het gevoel dat dit inzicht vooral betrekking heeft op hun huidige functie (39%) en veel minder op een mogelijke andere job (17%).

Werknemers hebben ook niet het gevoel hun talent te kunnen ontwikkelen. Slechts de helft van de vrouwelijke respondenten voelt zich voldoende door haar chef gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Bij mannen ligt dit percentage nog lager, op 43%. De helft van de organisaties (53%) vindt nochtans dat talentontwikkeling in eerste instantie een taak is van de leidinggevende.

Werknemers nemen dan maar zelf het heft in handen. Bijna twee derde (59%) vindt dat ze effectief hun talenten onder de aandacht moeten brengen van hun chefs. Maar bij een groot aantal werknemers bestaat de wens om door hun chef ondersteund te worden bij de ontwikkeling van hun loopbaan. De vraag is hier groter dan het aanbod: 38% verwacht van zijn leidinggevende dat die mee zijn loopbaan uitstippelt, terwijl vandaag maar 18% van de medewerkers van dergelijke steun kan genieten.

Het valt ook op dat jongeren grotere verwachtingen hebben naar begeleiding toe dan oudere werknemers. Gelukkig ervaren zij dan ook meer begeleiding. De kloof tussen de verwachtingen naar de leidinggevende en de werkelijk ervaren begeleiding is het grootst bij de oudere werknemers.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen