< Terug naar overzicht

Langere loopbanen: wie houdt het vol?

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben afgesproken om acties te ondernemen die leiden tot gemiddeld langere loopbanen. Ze willen daartoe het 'loopbaangericht denken' in de onderneming stimuleren en meer 'werkbaar werk' creëren. Ondertussen constateert de SERV dat één op de drie werknemers denkt het niet vol te houden tot het pensioen.

Een derde van de Vlaamse werknemers denkt het in zijn huidige job niet vol te houden tot aan zijn pensioen, tenzij het werk wordt aangepast. Dat blijkt uit een enquête die de Stichting Innovatie & Arbeid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in 2007 liet uitvoeren. In deze enquête, ‘de werkbaarheidsmonitor’, wordt een representatief staal van 20.000 werkende Vlamingen ondervraagd.

Een derde houdt werk niet vol


De Stichting Innovatie & Arbeid legde de werkende Vlamingen een eenvoudige vraag voor: "Denkt u in staat te zijn om uw job voort te zetten tot het pensioen?" Een derde (33,5 procent) antwoordde ‘nee’ en twee derde (66,5 procent) ‘ja’. Die laatste groep, die het positief inschat, kan nog groeien tot 95 procent. De overgrote meerderheid van de ‘nee’-groep zou het immers wel ‘zien zitten’ indien het werk aangepast wordt. Werken aan 'werkbaar werk' lijkt dus wel de haalbaarheid van de pensioenleeftijd te bevorderen.

Werkbaarheid is cruciaal


Dat wordt nog duidelijker wanneer we een onderscheid maken tussen werknemers met een 'werkbare job' en werknemers die in hun job met 'werkbaarheidsproblemen' geconfronteerd worden. Een 'werkbare job' is een job die voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combineren is met het privéleven en niet tot problematische motivatieproblemen of te veel stress leidt.
Als aan werknemers die met drie of vier 'werkbaarheidsproblemen' geconfronteerd worden de vraag gesteld wordt ‘denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot uw pensioen?’, dan antwoordt slechts 19,9 procent positief. Dit cijfer stijgt tot 40,1 procent bij werknemers die met twee en tot 61,7 procent bij werknemers die met één werkbaarheidsprobleem te maken hebben. Bij de groep met een 'werkbare job' ziet 82,1 procent geen probleem om tot op pensioenleeftijd verder te werken.

Werken aan 'werkbaar werk'


Kwalitatief beter of 'werkbaarder werk' vertaalt zich duidelijk in positievere verwachtingen omtrent de invulling van de loopbaan. Het voornemen van de sociale partners en de Vlaamse regering om 'werkbaarder werk' te creëeren en op die manier ook de ambitie van gemiddeld langere loopbanen te realiseren, heeft dus alvast de cijfers mee.

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door STV-Innovatie & Arbeid met de financiële steun van VIONA en het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op de www.serv.be/werkbaarwerk.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen