< Terug naar overzicht

Langer werken loont (toch een beetje)

Blijven werken na zijn 62ste is voortaan een beetje lonender. Bovenop het pensioen ontvangt men immers een bonus: per gewerkte dag levenslang twee euro extra.

De pensioenbonus is een maatregel uit het Generatiepact van eind 2005 dat personen langer aan het werk tracht te houden. Het systeem is op 1 januari 2007 in werking getreden voor arbeiders en bedienden. De pensioenbonus voor zelfstandigen wordt apart geregeld.

De pensioenbonus bedraagt twee euro per dag, levenslang bovenop het werknemerspensioen, en dit voor elke dag die men blijft werken te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin men 62 wordt of waarin men aan het 44ste loopbaanjaar begint. Dit laatste is van belang voor wie al op heel jonge leeftijd uit werken ging. Per jaar mag men 30 dagen van het werk afwezig zijn wegens ziekte of een andere gelijkgestelde reden, deze dagen tellen mee voor de bonus.

De teller blijft lopen tot men met pensioen gaat. Dit kan tot de 65ste verjaardag. Heeft iemand dan nog geen bewezen loopbaan van 45 jaar, omdat hij vrij laat op de arbeidsmarkt is gekomen (en bijgevolg nog geen recht heeft op een volledig pensioen), dan mag hij doorgaan tot hij aan 45 loopbaanjaren geraakt.

Er is wel een maximumbedrag bepaald. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld. Drie jaar blijven werken vanaf zijn 62ste levert een pensioenbonus op van 1872 euro. Daarbij komt de aangroei van het wettelijk pensioen doordat de loopbaan drie jaar langer is. Stel dat het jaarloon 44.000 euro bruto bedraagt (het plafond, al wat men meer verdient voegt geen eurocent toe aan het wettelijke pensioen), dan stijgt het wettelijk pensioen volgens berekeningen in De Standaard met 1766 euro per jaar. Samen geeft dat ongeveer 3600 euro per jaar extra inkomen als gepensioneerde. Opgelet: dit is bruto, en het voorbeeld geldt voor een alleenstaande. Heel ruw geschat (elk geval is anders) komen we in dit voorbeeld aan zo’n 200 euro netto extra per maand, levenslang.

Het is nu uitkijken of deze nieuwigheid de Belgische werknemers zal aansporen langer aan de slag te blijven. De VDAB is in ieder geval sceptisch: “Volgens een peiling uit februari 2007 door verzekeraar Delta Lloyd beschouwen de Belgen 60,5 jaar als de ideale leeftijd om te stoppen met werken. Daar moet je dus anderhalf jaar bijtellen vooraleer het spaarsysteem van de pensioenbonus in actie schiet. Weinig kans dat de bonus alleen iedereen plots van gedacht zal doen veranderen. Het plaatje ziet er anders uit voor wie sowieso al overweegt te werken tot zijn 62ste of later. Voor hen kan de bonus net dat extra argument zijn, samen met andere, om langer op de arbeidsmarkt te blijven. Wie gewoon geen andere keuze heeft dan te werken tot 65, heeft aan de pensioenbonus een financiële meevaller.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen