< Terug naar overzicht

Kwart minder leerjongeren

De voorbije vijf jaar nam het aantal leerjongens en -meisjes in Vlaanderen met 23 procent af, zo becijferde het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

In Vlaanderen is Syntra verantwoordelijk voor de leertijd, een opleidingssysteem waarbij werken en leren gecombineerd worden. Tussen het schooljaar 2005-2006 en het huidige schooljaar daalde het aantal jongeren dat dergelijk onderwijstype volgt in Vlaanderen van 5736 naar 4422.

Ook in Wallonië daalde het aantal leerjongeren, meer bepaald van 5533 in het schooljaar 2005-2006 naar 5139 dit jaar. Die daling met 7 procent was alvast minder scherp dan in Vlaanderen.

De cijfers tonen aan dat de leertijd in slecht vaarwater zit. “En dat is jammer”, weet Mattheeuws. “Vooral omdat duizenden bedrijven op zoek zijn naar jongeren die ze mee kunnen kneden. Zij zijn op zoek naar mensen die het vak ten gronde willen leren kennen.”

Dat wordt ook door Syntra bevestigd: aan potentiële stagemeesters bij de ondernemingen zelf is geen gebrek. Daarom is het volgens NSZ dringend tijd om de leertijd te herwaarderen. Jongeren moeten werkplekleren zien als een evenwaardig alternatief dat hen een mooie toekomst kan opleveren.

“Het probleem is dat ouders en leerlingen nog steeds een negatief beeld hebben over leren en werken”, weet Mattheeuws. Volledig ten onrechte. Jongeren die zo’n opleidingstraject hebben gevolgd, hebben binnen het jaar 85 procent kans op een job. Bovendien gaat binnen de vijf jaar 18 procent van de leerjongeren als zelfstandige aan de slag.

De ondernemersorganisatie vraagt ook om nieuwe, moderne beroepen uit de dienstverlenende sector op te nemen in het werkplekleren. De focus ligt nu iets te eenzijdig op eerder ambachtelijke beroepen. Een uitbreiding van het pakket en een gezonde mix tussen eerder ambachtelijke en technologische beroepen kunnen de leertijd opnieuw aantrekkelijk maken.

Bron: NSZ

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen