< Terug naar overzicht

Knelpuntbeleid begint vruchten af te werpen

Eind 2010 kondigde de VDAB zijn nieuw knelpuntbeleid aan. Het plan telde vijf actiepunten die de lijst met knelpuntjobs moesten inkorten. Een jaar later is het uitstroompercentage van opleidingen voor knelpuntberoepen gestegen. Ook de werkzaamheidsgraad van 55-plussers is toegenomen.

Sinds 2007 richt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zijn beroepsopleidingen bijna uitsluitend op knelpuntberoepen. Het afgelopen jaar slaagde de VDAB erin om het uitstroompercentage te verhogen van 60 naar 65 procent, zoals eind 2010 werd vooropgesteld. Tegen 2013 moet 70 procent van de cursisten na een opleiding effectief werk vinden.

Experimenten met nieuwe types van opleidingen waarbij partnerschappen en stages een belangrijke rol spelen, lijken vruchten af te werpen. Het uitstroompercentage van cursisten die een opleiding volgden in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan, bedraagt nu al meer dan 70 procent.

Ook de werkzaamheidsgraad van 55-plussers is gestegen van 35,8 procent eind 2010 tot 38,7 procent eind 2011. Dit is grotendeels te verklaren door het optrekken van de leeftijdsgrens van 52 naar 55 jaar voor het activeringsbeleid. In het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord wordt die leeftijd opgetrokken tot 58 jaar.

Anderzijds erkent de VDAB dat er soms nog te laat wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een werkzoekende tijdens de gekozen opleiding de nodige competenties niet zal verwerven.

Ook de verplichte heroriëntatie van werkzoekende jongeren van minder dan 25 jaar wordt nog niet systematisch toegepast. Jongeren van minder dan 25 jaar die zich inschrijven bij de VDAB als werkzoekende, worden in principe sinds het voorjaar van 2011 verplicht geheroriënteerd wanneer de kans zeer klein is dat ze werk zullen vinden in het gezochte beroep.

Omdat niet alleen technische competenties van belang zijn voor werkzoekenden, zette de VDAB het afgelopen jaar sterk in op zaken als attitudetraining, sollicitatietraining en taalopleiding. Deze 'arbeidsmarktcompetenties' werden zo veel mogelijk geïntegreerd in de andere diensten.

Bron: Het Nieuwsblad

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen