< Terug naar overzicht

Kmo-werkgevers vragen sociaal overleg over combinatie werk-gezin

Zowel zelfstandige ondernemers, werknemers als (kmo-)werkgevers erkennen dat de combinatie werk en gezin een moeilijke uitdaging is. Ze schuiven inspraak en sociale dialoog naar voren als sleutel. Dat leert een grootschalige enquête van Unizo en de Gezinsbond.

Unizo en de Gezinsbond peilden via een gemeenschappelijke enquête naar de manier waarop hun leden gezin en werk combineren, en de knelpunten die ze daarbij ervaren. Maar liefst 2512 respondenten vulden de enquête volledig in. Daarvan is 65,4 procent zelfstandig ondernemer en 34,6 procent werknemer. Van de deelnemende ondernemers stelt meer dan de helft (54,3 procent) personeel tewerk. We bespreken de drie belangrijkste vaststellingen.

1. Combinatie werk en gezin: moeilijke oefening


De cijfers geven aan dat ondernemers onder grote tijdsdruk werken. Bijna 60 procent geraakt door de werkdruk niet rond met zijn huishouden, terwijl zowat de helft de combinatie van de onderneming met zorgen voor kinderen of een hulpbehoevend familielid problematisch vindt. Maar meer dan de helft (54 procent) van de ondernemers zegt net dat de flexibiliteit waarover ze als ondernemer beschikken het makkelijker maakt om tijd te besteden aan het gezin wanneer dit nodig is.
Ook vele werknemers geven te kennen dat het niet gemakkelijk is om gezin en werk te combineren. 51,3 procent geeft aan problemen te hebben om werk en huishouden te combineren, voor 31,8 procent gaat deze stelling ook op voor de combinatie gezin en zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Maar het werk is zeker niet alleen een bron van frustratie. 74,2 procent zegt immers ‘een gelukkige mama en papa’ te zijn omdat ze gráág werken.

2. Vervangen van werknemers is knelpunt


Kmo-werkgevers geven aan dat er een groot gebrek is aan geschikte kandidaten voor de vervanging van werknemers die thematisch verlof of tijdskrediet nemen. Heel vaak gaan ze zelf meer werken, of wordt het werk verdeeld onder de achterblijvers, hetgeen uiteraard niet bevorderlijk is voor het gezinsleven van die laatsten.
Een kwart van de werkgevers werft iemand aan via een vervangingscontract, nog eens een kwart werft een uitzendkracht aan en 18,6 procent werft bij opname van thematisch verlof een vaste kracht aan.
Vele ondernemers blijken echter niet genoeg op de hoogte van de wettelijke regelingen en mogelijke oplossingen voor vervangingen van werknemers die thematisch verlof of tijdskrediet opnemen.
Ze noemen de administratieve overlast en de kostprijs als grote struikelblokken voor vervanging, terwijl andere werkgevers in soortgelijke situaties daar hun hand niet voor omdraaien. Opmerkelijk: meer flexibiliteit in de opnamemodaliteiten van de thematische verloven draagt de goedkeuring weg van zowel werkgevers als werknemers.

3. Sociaal overleg is de sleutel


De meeste kmo-werkgevers zijn overtuigd dat sociaal overleg over het thema gezin en werk belangrijk is, een minderheid moet daarvan nog overtuigd worden. Een ruime meerderheid (64,4 procent) vindt inspraak en overleg over dit thema ook haalbaar (47,4 procent) tot makkelijk haalbaar (17 procent).
Slechts voor een minderheid is inspraak of overleg moeilijk haalbaar (12,8 procent) tot onhaalbaar (4,7 procent). Anderzijds zegt een kwart van de werknemers dat er in zijn of haar bedrijf nog geen overleg gebeurt of afspraken worden gemaakt om te komen tot een betere combinatie gezin en werk.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen