< Terug naar overzicht

KMO heeft minder last van files

Kmo-ondernemers ervaren minder vaak problemen als gevolg van slechte bereikbaarheid dan vier jaar geleden, terwijl de files niet korter worden en het aantal verkeersopstoppingen niet terugloopt. De gemaakte ‘winst’ in de afgelopen jaren is een gevolg van gewenning én van eigen maatregelen.

In 2003 en 2007 ondervroeg onderzoeksinstituut EIM ruim 2000 Nederlandse kmo-ondernemers over hun ervaringen ten aanzien van de bereikbaarheid van hun bedrijf en zakenrelaties. De knelpunten zijn in die periode qua omvang en zwaarte iets afgenomen. En het aantal kmo-ondernemers dat maatregelen neemt om de negatieve gevolgen van een slechte bereikbaarheid te verminderen, is toegenomen. Velen zoeken hun toevlucht in de mogelijkheden voor het thuiswerken en het invoeren van flexibele werktijden, zodat het personeel de ochtend- en avondspits kan omzeilen.

Bereikbaarheid


Van de kmo’s ervaart 55 procent een (groot dan wel klein) bereikbaarheidsprobleem. Dat is zes procentpunt minder dan in 2003. De afname zit vooral bij de groep bedrijven met 25 tot 50 werknemers. Zij ondervinden ook meer hinder dan de kleine bedrijven met 1 tot 5 werknemers én zij nemen meer maatregelen om het fileprobleem te omzeilen. De ondernemers hebben vooral ‘last’ wanneer zij zelf de klant willen bereiken en wanneer leveranciers en klanten hun bedrijf willen bezoeken (het zakelijke relatieverkeer). Dat het personeel en de ondernemer zelf dagelijks op tijd op het werk moeten zijn (het woon-werkverkeer) is een minder groot probleem.
De problemen zijn het grootst in de transport- en financiële sector en het kleinst in de horeca en overige dienstverlening. Voor 22 procent van de kmo-ondernemers heeft het bereikbaarheidsprobleem nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie.

Remedies


Nederlandse kmo-ondernemers leggen zich niet passief neer bij het bereikbaarheidsprobleem. Ze pakken het probleem zelf aan door thuiswerken te bevorderen en door flexibele werktijden voor het personeel en flexibele logistiek in te voeren. Als uiterste maatregel verplaatsen ze hun bedrijf. Bij 33 procent van de kmo’s is thuiswerken nu mogelijk. Bij 51 procent zijn flexibele werktijden ingevoerd. Vooral het thuiswerken is vergeleken met 2003 sterk toegenomen (met 11 procentpunten). Flexibele werktijden nemen daarentegen een minder grote vlucht dan in 2003 verwacht werd. De invloed van deze maatregelen is te zien in het feit dat het woon-werkverkeer als een minder groot probleem wordt ervaren dan het zakelijke relatieverkeer.


Bron: Persbericht EIM

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen