< Terug naar overzicht

Kleine bedrijven kennen crisismaatregelen slechts matig

Eén op de drie kleinere ondernemingen is niet op de hoogte van de door de overheid gelanceerde maatregelen om de crisis te verzachten en ontslagen te beperken.

De HR-groep HDP-Arista liet in augustus 400 bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken of HR-medewerkers een online-vragenlijst invullen. De helft van de ondervraagde ondernemingen telt 1 tot 10 werknemers.

Effect van de crisis


Minder dan de helft van de werkgevers, 43 procent, geeft aan dat de crisis een grote, zelfs enorme impact heeft op hun onderneming. Bijna de helft, 47 procent, stelt een kleine impact vast en slechts 10 procent meent dat de crisis geen effect heeft op hun activiteiten. Opvallend is dat één op de vijf ondernemingen een positief effect van de crisis bemerkt: sommigen geven aan nieuwe kansen te grijpen, anderen maken van de gelegenheid gebruik om enkele procedures te herbekijken.
De gevolgen van de crisis zijn terug te brengen tot drie zaken: een daling van de omzet, een daling van het aantal bestellingen en klanten die niet betalen of failliet gaan. De maatregelen die bedrijven nemen zijn vrij traditioneel: budgetten herzien, personeelskosten optimaliseren, medewerkers niet vervangen, stopzetten van tijdelijke contracten en ontslagen.

Overheidsmaatregelen onbekend


De drie crisismaatregelen van de regering, collectieve arbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet
en crisisschorsing voor werknemers zijn helemaal niet zo bekend bij werkgevers. Eén op de drie ondernemingen is niet op de hoogte van deze maatregelen en 47 procent “heeft er al van gehoord”.
Hoe kleiner de onderneming, des te minder zijn de maatregelen gekend.
Hoe meer de ondernemingen te lijden hebben van de crisis, des te beter zijn ze op de hoogte van het bestaan van deze maatregelen.
Voornamelijk omdat ze menen dat hun onderneming geen nood heeft aan die maatregelen, is 80 procent van de werkgevers niet van plan om deze maatregelen in te voeren.

Communicatie onaangepast


De enquête toont ook aan dat 34 procent van de werkgevers die onder de crisis te lijden hebben (hoge tot zeer hoge impact), hun communicatie met hun medewerkers niet hebben aangepast. Blijkbaar geven ze vrij spel aan geruchten, angst en veronderstellingen.
Daarnaast beweren twee op de drie ondernemingen wel extra inspanningen te leveren om medewerkers te motiveren. Ondernemingen met tien of minder werknemers besteden er meer aandacht aan. Overigens leert de enquête dat ondernemingen die onder de crisis lijden, meer inspanningen leveren om hun medewerkers te motiveren dan de ondernemingen die minder te lijden hebben van de crisis.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen