< Terug naar overzicht

Kinderzorg voornaamste reden voor loopbaanonderbreking

De Vrije Universitiet Brussel tekende een profiel van loopbaanonderbrekers. Opvallend is dat de ruime meerderheid als motief voor de werkonderbreking zorg voor de kinderen opgeeft. Mannen die voltijds hun loopbaan onderbreken, doen dat echter om een andere job te proberen.

Wie zijn loopbaanonderbrekers? Wat zijn hun motieven? Deze vragen speelden onderzoekers van de TOR-onderzoeksgroep (Tempus Omnia Revelat, onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving) parten. Daarom onderzochten ze in de loop van 2004 het profiel van Vlaamse loopbaanonderbrekers. Het ging om mannen en vrouwen die voltijds of deeltijds hun loopbaan onderbreken. Deeltijds onderbreken is trouwens het populairst.

Uit de resultaten blijkt dat mannen na hun vijftigste loopbaanonderbreking nemen en vrouwen vooral ervoor. De onderzoekers kozen voor de groep van 20 tot 49 jaar, zodat ze de specifieke eindeloopbaanproblematiek vermeden.

Hét belangrijkste motief om de loopbaan te onderbreken is de zorg voor kinderen. Driekwart van de vrouwen neemt om deze reden een onderbreking. Bij voltijds onderbrekende vrouwen is de motivatie bijna exclusief kinderzorg en sommigen ervaren dit dan ook als een opoffering. Bij de mannen is de situatie iets anders. De helft van de deeltijds onderbrekende mannen heeft als motief kinderzorg, bij voltijds onderbrekende mannen geeft slechts 23% die reden aan. De meeste mannen (42%) die voltijds hun loopbaan onderbreken willen een andere beroepsactiviteit testen.

Verder valt het op dat deeltijdse onderbrekers het verlagen van de werkdruk en meer vrije tijd als motief hebben, terwijl voltijdse onderbrekers ontevreden zijn met hun huidige job of een opleiding willen volgen.

Ook het arbeidsethos van loopbaanonderbrekers werd onderzocht. Dit blijkt te verschillen van voltijds werkenden. Loopbaanonderbrekers ervaren werken minder als een plicht (uitzondering zijn de voltijds onderbrekende mannen). De onderzoekers koppelen dit aan het prestige van hun beroep: loopbaanonderbrekers zijn minstens gelijk of hoger geschoold dan de voltijds werkenden, maar zijn niet vaker tewerkgesteld in beroepen met een hoger prestige. Veel mannelijke onderbrekers werken daarenboven in vrouwelijke sectoren zoals de gezondheids- en welzijnszorg. Opvallend: partners van loopbaanonderbrekers zitten, in vergelijking met voltijds werkenden, meer in hogere sociale beroepsklassen. Zij zorgen dus voor de financiële draagkracht.

Na de loopbaanpauze willen voltijds onderbrekende mannen vooral zelfstandige worden, deeltijds onderbrekende mannen overwegen om terug te keren naar een voltijdse baan. Vrouwen maken een andere keuze: degenen die een voltijdse onderbreking namen, wensen een deeltijdse baan van maximaal drie dagen op de vijf, degenen die deeltijds onderbraken, willen naar een deeltijdse baan van drie vijfde of meer.


Meer info? Het rapport Loopbaanonderbrekers onder de loep. Een onderzoek naar de leefsituatie en tijdsbesteding van gebruikers van tijdskrediet en loopbaanonderbreking in Vlaanderen kunt u inkijken op http://www.vub.ac.be/TOR.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen