< Terug naar overzicht

Kansengroepen boeken vooruitgang

Er zijn meer vrouwen en vijftigplussers aan het werk zijn dan voorheen. De werkzaamheidgraad bij niet-Europeanen kent een nog gunstigere evolutie. Dat meldt het interuniversitair samenwerkingsverband Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

In 2005 was gemiddeld 65% van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 64 jaar aan het werk. Dat betekent een stijging in vergelijking met 2004, toen de werkzaamheidgraad op 64,3% lag. Opmerkelijk is dat verbetering te wijten is aan de vooruitgang die kansengroepen boeken.

In tegenstelling tot bij de mannen steeg de werkzaamheid bij vrouwen wel. In 2005 waren er in Vlaanderen ongeveer 35.000 werkende vrouwen meer dan in 2004. Dit resulteerde voor de vrouwen in een toename van de werkzaamheidgraad van 56,7% in 2004 naar 57,8% in 2005. De feminisering van de arbeidsmarkt zet zich dus door. Ondanks het gegeven dat twee derde van de toename van het aantal werkende vrouwen gerealiseerd werd door voltijds werkende vrouwen is het geen toeval dat deeltijdse arbeid ook toeneemt.

Ook de vijftigplussers doen het beter op de arbeidsmarkt, met een stijging van de werkzaamheidgraad van 43,8% in 2004 naar 45,9% in 2005. De inspanningen van de overheid om ouderen langer aan de slag te houden, om de vroege uittrede uit de arbeidsmarkt te ontmoedigen en om oudere werklozen opnieuw een volwaardige plaats te geven in het arbeidscircuit, lijken enig resultaat te hebben.

Ook personen met een nationaliteit van buiten de EU boeken vooruitgang. Hun werkzaamheidgraad steeg met 3,4%. Ondanks deze gunstige evolutie is er nog een hele weg te gaan om de achterstand bij allochtonen op de arbeidsmarkt weg te werken.

Minder goed nieuws is er over de laaggeschoolden. Zij boeken een lichte achteruitgang. Middengeschoolden vinden steeds vaker werk, maar de hooggeschoolden blijven koploper.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen