< Terug naar overzicht

Kamer keurt quota voor vrouwelijke bestuursleden goed

De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven verplicht om hun raad van bestuur samen te stellen met ten minste een derde vrouwen erbij.

Het controversiële wetsontwerp kwam eerder op het jaar al eens ter spraken in de plenaire vergadering. Tot een stemming is het toen niet gekomen, omdat de tegenstanders eerst een advies wilden van de Raad van State.

Na het scherpe advies van de Raad van State werkten de voorstanders een reeks amendementen uit. De belangrijkste aanpassing is dat de sanctie van nietigheid van beslissingen van ongeldig samengestelde raden van bestuur vervalt. In de plaats komt er opschorting van alle voordelen, financiële en niet-financiële, van de bestuurders verbonden aan hun mandaat. Wanneer de raad opnieuw geldig is samengesteld, worden de voordelen opnieuw toegekend.

De wet wordt pas na 12 jaar geëvalueerd. De quotaregel geldt voor kleinere beursgenoteerde bedrijven immers pas vanaf het achtste boekjaar.

Bron: Trends

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen