< Terug naar overzicht

Jongeren zoeken opnieuw vast werk

De voortdurende economische onzekerheid heeft een onmiskenbaar temperend effect op de verwachtingen die jongeren hebben van werk en carrière. Terwijl jongeren in 2010 zelfverzekerd en onbevangen waren omwille van de arbeidsmarktkrapte, zijn hun verwachtingen getemperd, wellicht zelfs blijvend.

Dat blijkt uit de nieuwste publicatie van ManpowerGroup ‘Jong talent; nieuw realisme op de arbeidsmarkt’. Het representatieve onderzoek onder 1240 Nederlandse jongeren tussen 18 en 25 jaar wijst uit dat 46 procent denkt dat de crisis aanhoudt, 45 procent vermoedt dat de werkloosheid toe zal nemen, 39 procent meent dat carrière maken moeilijker wordt en 41 procent geeft aan dat het vinden van een passende baan lastiger zal zijn. De vergrijzing helpt jongeren daarbij niet, zo gelooft 65 procent.

Twee jaar geleden waren jongeren onbevangen en zelfverzekerd. Dat had alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Ze rekenden op vrijheid en zelfstandigheid. Ondertussen is Nederland in een economische crisis beland.

Werksfeer blijft belangrijk


De jongeren die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt zijn geen jobhoppers. Een ruime meerderheid (57 procent) verwacht tot het 40ste levensjaar maximaal drie werkgevers te hebben. Veel jongeren willen het liefst langere tijd bij dezelfde organisatie werken en binnen dat bedrijf doorgroeien. Eén op de drie jongeren (32 procent) noemt dat zelfs als voornaamste kenmerk van een ideale carrière.

Crisis of niet, jongeren hechten nog altijd meer belang aan de zachte baankenmerken dan aan de harde. Zo staat een goede werksfeer op de eerste plaats (53 procent), gevolgd door leuke collega’s (46 procent) en een eerlijk salaris (42 procent).

Een hoog salaris wordt door slechts 21,3 procent van de jongeren als zwaarwegend beschouwd. Duidelijk minder belangrijk geworden zijn de ‘idealistische’ baankenmerken: parttime werken, het maatschappelijk nut van het bedrijf en het algemene imago van de organisatie.

Jongeren verwachten dat hun leidinggevenden vooral inzet waarderen, coachen en duidelijk vertellen wat ze verwachten. Daarbij is autoriteit ‘in’, maar autoritair is ‘uit’. Duidelijkheid scoort veel hoger dan bijvoorbeeld humor, vrijheid of begrip voor wat er in het leven van jongeren belangrijk is. Van voorkeursbehandelingen zijn jongeren niet gediend. 58 procent van de mannen en 41 procent van de vrouwen keurt dergelijk gedrag af. De leeftijd van de baas speelt nauwelijks of geen rol.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen