< Terug naar overzicht

Jongeren vragen flexibiliteit, coaching en opleiding

Een grootschalige internationale peiling van een fiscale dienstverlener leert dat jongeren naast salaris vooral opleiding, ontwikkeling en coaching appreciëren. Ze kiezen wel voor de traditionele extralegale voordelen, met de firmawagen op kop. Toch is het milieubewustzijn van de werkgever ook belangrijk.

PricewaterhouseCoopers (PwC) voerde de voorbije zomer wereldwijd een onderzoek uit bij 4451 zogenaamde ‘millennials’ (jongeren die na 1980 geboren zijn) die op het punt stonden aangeworven te worden. In totaal antwoordden 724 Europese jonge professionals (waaronder 83 Belgen).
De Belgische en Europese resultaten van de peiling zijn op de meeste vlakken vrij gelijklopend. Enkele opvallende conclusies:

 • Voor 33,7 procent van de Belgische respondenten (36,3 procent van de Europese) komt opleiding en ontwikkeling op de eerste plaats bij de waardering van een job, het salaris niet in beschouwing genomen. 94,2 procent geeft aan sterke coaches en mentors belangrijk tot heel belangrijk te vinden (96,1 procent op Europees vlak). Ook aan andere vormen van opleiding hecht men belang: traditionele ‘ex cathedra’-opleidingssessies (voor 54,2 procent van de Belgen), leren door afwisselende opdrachten (57,8 procent), of voortgezette academische opleidingen waarvoor men de steun van de werkgever geniet (47 procent).


 • De Belgen blijven vrij traditioneel in de extralegale voordelen die ze wensen bij de job: 44,6 procent wil in de eerste plaats een firmawagen (tegenover 7,8 procent op Europees vlak). Ook het pensioenspaarplan scoort hoog, naast de steeds terugkerende vraag naar flexibiliteit.


 • Opvallend: 56,6 procent van de Belgische respondenten gaat ervan uit zelf voor zijn pensioen te zullen zorgen. Dat is zelfs meer dan op Europees vlak (52,8 procent). Slechts zes procent van de Belgische ondervraagden rekent erop dat zijn pensioen door de overheid zal worden verstrekt.


 • Liefst 86,7 procent van onze Belgische rekruten kiest opvallend bewust voor een werkgever met wiens ‘Corporate Social Responsibility’ (oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen) hij/zij zich kan vereenzelvigen (81,9 procent op Europees vlak). 84,3 procent van de Belgen zou zelfs overwegen van werk te veranderen als de waarden van de werkgever niet overeenstemmen met de eigen verwachtingen op dit vlak.


 • Ook de inspanning die de werkgever levert met het oog op de problematiek van de klimaatverandering en het milieu is een aandachtspunt: 39,7 procent beschouwt dit als belangrijk tot heel belangrijk bij de keuze van de werkgever. Op Europees vlak is dit 59 procent.


 • 73,5 procent wil graag werken in het buitenland (80 procent op Europees vlak). De Belgen willen dan liefst naar Noord-Amerika (29,5 procent). 83,1 procent gaat ervan uit te zullen werken op meerdere locaties. 91,6 procent veronderstelt de landsgrenzen beroepsmatig frequenter te zullen oversteken dan de eigen ouders dat deden.


 • 63,9 procent gaat ervan uit dat de beide partners van het gezin gelijkwaardig zullen bijdragen aan het gezinsinkomen (tegenover 56,7 procent op Europees vlak).


 • 80,7 procent gaat ervan uit in de loop van de hele carrière voor twee tot maximaal vijf werkgevers te zullen werken (Europees: 72,5 procent). Men eist wel flexibiliteit, vooral in België: 47 procent gaat uit van de gewone kantooruren met wat flexibiliteit. Liefst 49,4 procent rekent op volledig flexibele werkuren tout court (tegenover 22,7 procent op Europees vlak). Jongeren willen ook de nodige uitdagingen krijgen qua jobinhoud. Men wil niet vastzitten in één functie.


 • In België zegt 42,2 procent resoluut niet bereid te zijn om de werkgever meer toegang te geven tot persoonlijke informatie, zelfs al zou dit de persoonlijke veiligheid en die van het bedrijf ten goede komen.


 • De peiling bevestigt ook dat de jongeren ‘technologiegedreven’ zijn: 80,5 procent heeft een iPod-/mp3-speler, en 9,8 procent heeft een (eigen) pda (op Europees vlak is dat zelfs 20,4 procent). 89,2 procent is lid van een online sociaal netwerk, type Facebook of LinkedIn.


 • 43,3 procent van de Belgen denkt dat tegen 2020 bedrijven meer invloed zullen hebben dan overheden (tegenover 37,5 procent van de Europese rekruten). 53 procent meent dat tegen dan China, Rusland en India meer economische invloed zullen hebben dan de VS en Europa.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen