< Terug naar overzicht

Jongeren vinden moeilijker een job

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie komt met onthutsende cijfers over de jeugdwerkloosheid: het aantal werkloze jongeren groeide in het derde kwartaal van 2008 met 78 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Ook de algemene cijfers zijn niet rooskleurig.

U kreeg van ons al de Vlaamse werkloosheidscijfers waaruit blijkt dat vooral de jongeren getroffen worden door de economische malaise. In de afgelopen tien jaar steeg de werkloosheid onder jongeren nooit zo sterk als tussen eind januari 2008 en eind januari 2009. Hier leest u dit artikel opnieuw.

Dankzij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie kennen we nu ook de federale cijfers.

In het derde kwartaal van 2008
 • Zijn er 4.465.000 in België wonende personen aan het werk en 373.000 werkloos.

 • Bedraagt de werkgelegenheidsgraad 62,6 procent, de werkloosheidsgraad 7,8 procent en de activiteitsgraad 67,9 procent.


 • In vergelijking met het vorige kwartaal (tweede kwartaal van 2008)
 • Groeit de werkgelegenheid met 1,1 procent.

 • Stijgt het aantal jonge werklozen en het aantal hooggeschoolde werklozen sterk, vooral omwille van de schoolverlaters die zich aanbieden op de arbeidsmarkt en nog niet direct een job vinden. De cijfers zijn spectaculair: bij de 15- tot 24-jarigen stijgt het aantal werkloze jongeren met 78,1 procent.Dit weerspiegelt zich meteen in de globale werkloosheidscijfers (+25,3 procent of 373.000 werklozen), omdat zij onmiddellijk in die cijfers worden opgenomen, los van een eventuele inschrijving bij een regionale tewerkstellingsdienst of het doorlopen van een wachttijd om een uitkering te ontvangen van de RVA.
  De stijging van het aantal werkloze jongeren was sinds het ontstaan van de kwartaalmetingen via de enquête naar de arbeidskrachten (in 1999) nooit zo uitgesproken als in het derde kwartaal van 2008. Een groot deel van de jongeren dat zich in het derde kwartaal aanbood op de arbeidsmarkt, vond geen job en kwam dus in de werkloosheid terecht.


 • In vergelijking met het derde kwartaal van 2007
 • Neemt de werkgelegenheid met 1,8 procent toe;

 • Ligt het aantal werklozen 9,1 procent hoger.


 • Bij vergelijking van de eerste drie kwartalen van 2008 met de eerste drie kwartalen van 2007
 • Groeit de werkgelegenheid met 1,9 procent.

 • Daalt de werkloosheid met 6,1 procent, dankzij een heel gunstige eerste jaarhelft, waarin het aantal werklozen sterk afnam.

 • Evolueert de arbeidsmarktpositie van vrouwen gunstiger dan die van mannen, behalve in Brussel.


 • Begin mei zullen de belangrijkste jaarresultaten voor 2008 beschikbaar zijn. Op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen van 2008 kan al een gunstige evolutie van het aantal werkende personen ten opzichte van 2007 voorspeld worden. Het is echter nog onduidelijk of de werkloosheid voor 2008 op jaarbasis onder het gemiddelde niveau van 2007 zal blijven.

  Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen