< Terug naar overzicht

Jongeren en 50-plussers centraal in Vlaams loopbaanakkoord

De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering hebben een loopbaanakkoord afgesloten voor de komende twee jaar. Het akkoord besteedt prioritaire aandacht aan twee pijnpunten: de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren en de lage tewerkstelling van 50-plussers. Het loopbaanakkoord mikt op gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs.

“Het loopbaanakkoord schept het kader om in de toekomst meer maatwerk te bieden op de arbeidsmarkt. De individuele afstand die iemand heeft tot de arbeidsmarkt zal daarbij een cruciale rol spelen. Niet iedereen heeft immers nood aan dezelfde opleiding, premie of ondersteuning om zijn afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen”, zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk. Voor het akkoord op kruissnelheid is jaarlijks een enveloppe van 25 miljoen euro beschikbaar.

Het akkoord focust op drie scharniermomenten in de leer- en werkloopbaan van mensen:
 • De overgang van leren naar werken.

 • De overgang van werkloos zijn naar werken.

 • De overgang van de ene naar de andere job.


 • Daarnaast is er ook aandacht voor de positie van de kansengroepen. Tot slot gaat er bijzondere aandacht naar jongeren en oudere werknemers.

  Om het aantal jongeren zonder diploma te beperken, wil men onder andere meer jongeren de kans geven een individuele beroepsopleiding, stage of een andere vorm van werkplekleren te laten volgen.

  Om de werkzaamheidsgraad van 50-plussers te verhogen, wordt de premie die werkgevers krijgen bij het aanwerven van 50- plussers bijgestuurd. In plaats van een forfaitaire premie komt er een premie die varieert naargelang van de werkloosheidsduur en de leeftijd van de werknemer. Dus hoe ouder en hoe langer iemand dus werkloos is, hoe hoger de premie voor de werkgever die de 50 plusser aanwerft, zal zijn.

  Daarnaast breidt de systematische aanpak van 50-plussers uit tot 58 jaar. Vanaf 1 juni 2012 zullen de nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar verplicht bij de VDAB begeleid worden via aangepaste trajecten.

  De uitstroom van 50-plussers die nog aan het werk zijn, wordt tegengegaan door het sensibiliseren over een leeftijdsbewust personeelsbeleid en competentie-ontwikkeling. Om langer werken ook mogelijk te maken, krijgen sectoren steun om via de sectorconvenants de werkbaarheid van jobs te verhogen.

  Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “Met dit loopbaanakkoord willen we 50-plussers alle kansen geven op werk. Tegelijk maken we het aantrekkelijker voor werkgevers om 50-plussers in te zetten."

  "Dit loopbaanakkoord gaat over echt maatwerk. Daarom zetten we in op een aangepaste begeleiding en opleiding voor jongeren, voor meer kansen op duurzame tewerkstelling”, vult Serv-ondervoorzitte Ann Vermogen aan.

  Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert tevreden. “De afspraken in dit akkoord moeten ertoe bijdragen dat het groot aantal verwachte vacatures tegen 2015 snel en effectief ingevuld kan worden. De methodieken en aanpak die we nu afgesproken hebben, responsabiliseren alle betrokken partijen en versterken het maatwerk voor jongeren en 50’ers”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka. “Het is echter belangrijk dat nu ook de federale minister van Werk en de federale sociale partners die lijn doortrekken, want alleen zo kunnen we mensen echt langer aan de slag houden.”

  Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt de premie onvoldoende om 50-plussers aan te werven. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat niet alleen het loon, maar vooral de beschermingsclausules zoals de verplichte outplacementprocedures en het brugpensioenstelsel een doorn in het oog zijn voor de werkgevers.

  “Om oudere werknemers meer kansen te geven, moet paal en perk gesteld worden aan deze beschermingsclausules. Zolang dit niet gebeurt, blijft het financieel niet aantrekkelijk om 50-plussers aan te nemen”, klinkt het bij NSZ. Verder betreurt NSZ dat de leertijd geen nieuw leven wordt ingeblazen. Nochtans smeken werkgevers om leerjongens en – meisjes.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen