< Terug naar overzicht

Is de job voor het leven terug (van nooit weg geweest)?

De voorspellingen zijn al geruime tijd dezelfde: werknemers zullen gedurende hun loopbaan veel vaker van werkgever veranderen en een hele loopbaan lang bij dezelfde werkgever blijven, wordt een zeldzaamheid wordt. Die aangekondigde trends zijn echter niet te bespeuren. Meer zelfs, de nieuwste gegevens wijzen veeleer op een omgekeerde trend. Het gemiddelde verloop is tussen 1998 en 2012 met 40 procent gedaald. Is de job voor het leven terug (zelfs van nooit weg geweest)?

Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Chartered Institute for Personnel Development (CIPD). Tussen oktober en december 2012 verliet 2,6 procent van de werknemers zijn werkgever. In 1998 was dat nog 4,5 procent. Meer zelfs, sinds 1998 daalde het verloop gestaag.

Van de 2,6 procent die tussen oktober en december 2012 zijn werkgever verliet, deed 1,6 procent dat vrijwillig, bijvoorbeeld omdat hij/zij ontslag geeft of omdat hij/zij met pensioen gaat. Het verloop is het hoogst bij jongeren en het laagst bij oudere werknemers.

Tezelfdertijd – logisch natuurlijk – blijven werknemers steeds langer bij dezelfde werkgever. CIPD-onderzoekers leiden uit diverse onderzoeken af dat de er sinds midden jaren 1970 geen grote verschuivingen zijn in de tijd dat werknemers bij een werkgever blijven. Al wil dat niet zeggen dat een werknemer niet van functie kan veranderen bij zijn huidige werkgever.

In 2011 was de gemiddelde anciënniteit in het Verenigd Koninkrijk negen jaar, een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien. Een trend die zich ook toont in de meeste andere Europese landen. In België ligt gemiddelde anciënniteit rond 12 jaar.

Verklaringen


De huidige economische crisis is één van de verklaringen waarom het verloop sinds 2008 sterk daalde, maar het is niet de enige verklaring. Het verlooppercentage daalt immers al van lang voor de huidige economische crisis.

CIPD verwijst ook naar veranderingen op de werkvloer, zoals een stijgende jobtevredenheid en engagement en/of meer aandacht van werkgevers voor interne doorstroming. Maar ook een veranderende wetgeving die het bijvoorbeeld gemakkelijker maakt om moederschap en werken beter op elkaar af te stemmen, dragen bij tot een kleiner verloop.

Ook een vergrijzende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het verloop daalt. Oudere werknemers veranderen immers minder snel van werkgever. CIPD verwacht dan ook dat zodra de recessie voorbij is, de verloopcijfers weliswaar licht zullen stijgen, maar geen hoge toppen zullen scheren. CIPD voorspelt voor de komende jaren dan ook historisch lage verloopcijfers.

Meer info: http://www.cipd.co.uk/hr-resources/research/megatrends-job-turnover-slowed-down.aspx

Bron: CIPD

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen