< Terug naar overzicht

Inzet van HRM-instrumenten rendeert

Kmo's met meer aandacht voor HRM zeggen financieel beter te presteren dan hun concurrenten, zo stelt Nederlands onderzoek. Het gaat hierbij om de inzet van een zogeheten prestatieverhogend HRM-systeem.

Een dergelijk HRM-systeem bestaat uit een combinatie van HRM-instrumenten die gericht zijn op bedrijfsopleidingen, deelname aan werkoverleg, prestatiebeloning en het onderling wisselen van taken. Opvallend genoeg scoren grotere bedrijven daarin niet beter: bedrijven met 6 tot 50 werknemers scoren hoger op de inzet van dit HRM-instrumentarium dan kleinere en grotere kmo’s.
Het positieve effect van een prestatieverhogend HRM-systeem wordt ondersteund door de resultaten uit de EIM Monitor 2006, ‘Determinanten bedrijfsprestaties Midden- en KleinBedrijf’. EIM is een Nederlands kenniscentrum dat zich richt op sociaal-economisch beleidsonderzoek voor overheden, beleidsinstanties en bedrijven. Uit de studie, uitgevoerd bij ongeveer 2200 midden- en kleinbedrijven, blijkt dat bedrijven die hoger scoren op de maatstaf voor een prestatieverhogend HRM-systeem naar eigen zeggen het financieel vaak beter doen dan hun concurrenten. Op de schaal die aangeeft in welke mate het personeelsbeleid van het bedrijf de kenmerken van een prestatieverhogend systeem vertoont, scoort het Nederlandse MKB relatief nog laag. Dit impliceert dat er nog veel ruimte is voor bedrijven om hun HRM-systeem te verbeteren.
Verder stelde men vast dat het merendeel van de Nederlandse kmo’s formeel geen prestatiebeloning hanteert. Slechts 18% onder hen heeft een formele regeling voor winstdeling, bonussen of een aandelenplan. Dit percentage varieert van 6% in de horeca tot ongeveer 25% in de zakelijke dienstverlening en 26% in de financiële dienstverlening. Overigens doen de grotere kmo’s meer aan deze vormen van prestatiebeloning dan de kleinere bedrijven. Ongeveer 15% van de bedrijven met minder dan 5 werknemers past een van deze vormen van prestatiebeloning toe, terwijl dit 40% is onder bedrijven met 50 tot 100 werknemers.
Inzake opleidingen toont het onderzoek aan dat gemiddeld 23% van de werknemers van kmo’s een bedrijfsopleiding volgt. Binnen de sectoren varieert dit percentage van 18% in de sector handel tot 46% in de sector financiële diensten. In bedrijven met minder dan 5 werknemers volgt ongeveer 20% van de werknemers een bedrijfsopleiding, terwijl dit bij bedrijven met 6 tot 25 werknemers ruim 26% is. Taakroulatie bij werknemers die geen managersfunctie vervullen, is niet echt populair: in driekwart van de bevraagde bedrijven komt dit niet voor. Ten slotte blijkt dat in meer dan de helft van de Nederlandse kmo’s alle werknemers wel deelnemen aan werkoverleg.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen