< Terug naar overzicht

Instroom vierde motief voor uitzendarbeid

Het beperken van het gebruik van opeenvolgde dagcontracten en instroom als vierde motief voor uitzendarbeid zijn de meest opvallende nieuwigheden in de wet op de uitzendarbeid. De federale ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat de uitzendarbeid moderniseert.

De nieuwe reglementering, die op 1 april 2013 in werking zal treden, is het resultaat van jarenlang overleg tussen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.

De modernisering van de uitzendarbeid concentreert zich op vier thema’s:

 • De invoering en regeling van een motief van instroom.
  Het motief om werknemers uit de uitzendarbeid in een vaste baan aan te werven, wordt toegevoegd aan de geldende motieven die verband houden met de tijdelijke flexibiliteit. Uitzendkrachten die uiteindelijk niet aangeworven worden, moeten uitleg krijgen waarom ze geen vast contract krijgen.


 • De regeling van de dagcontracten.
  Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij dezelfde gebruiker zijn toegestaan indien de onderneming de nood aan flexibiliteit bewijst.


 • De 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid wordt afgeschaft.
  Uitzendkantoren hebben tot twee werkdagen na het begin van de tewerkstelling de tijd om een contract op te stellen. Om de uitzendkracht niet langer in onzekerheid te laten, komt er een stappenplan dat de 48-urenregeling in een eerste fase voor dagcontracten zal afschaffen. In een tweede fase wordt gestreefd naar de volledige afschaffing van de 48-urenregeling.


 • De aanpassing van de regeling van de informatieverstrekking aan vakbonden.
  De informatie die de ondernemingen over hun uitzendarbeid aan vakbonden moeten doorgeven, wordt uitgebreid, zodat ze een beter zicht krijgen op het gebruik van uitzendarbeid in de onderneming en sneller eventuele problemen op het spoor kunnen komen.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen