< Terug naar overzicht

Inno.com biedt medewerkers mini-MBA op maat van bedrijf aan

Een MBA op maat van het bedrijf opzetten kan een betere return on investment opleveren dan een klassieke MBA. Het Vlaamse Inno.com probeerde het.

nr5
Lucia Van de Ginste (Inno.com): “Het uitgangspunt van de mini-MBA verschilt enigszins van de meer academische MBA-opleidingen. Toch komen alle onderwerpen aan bod, zij het in verkorte vorm. Zo waren er onder meer sessies over algemeen management, strategisch denken, een inleiding in financiële basisconcepten, marketing, personeelsbeleid, veranderingsmanagement en logistiek.”
Lucia Van de Ginste (Inno.com)
Hendrik De Schrijver


Van oktober 2002 tot mei 2003 volgden 27 medewerkers van Inno.com een mini-MBA. Het multidisciplinair managementprogramma is volledig op maat gemaakt voor het bedrijf en opgesteld door UAMS (Universiteit Antwerpen Management School). “Als expertisecentrum voor informatie- en communicatietechnologie hechten we veel belang aan kennisvergaring en –verbreding. De 75 hooggekwalificeerde ICT-experts die zich dagelijks over de meest complexe technologische vraagstukken buigen, liggen immers aan de basis van het succes van Inno.com. Om de verdere uitbreiding van hun competenties te stimuleren, kregen geïnteresseerde medewerkers de kans een mini-MBA te volgen”, vertelt Lucia Van de Ginste, HR-manager bij Inno.com. “De opleiding stond niet alleen open voor onze consultants, maar ook voor alle andere medewerkers. De enige vereiste was werkervaring hebben, teamgericht zijn, beschikken over een open geest, en energie en tijd willen investeren om een substantiële persoonlijke bijdrage te leveren.”
De leverancier van ICT-diensten combineert business- en technologische consultancy. “Technologisch hoogopgeleide consultants zijn ons handelsmerk. Maar kennis van technologie alleen volstaat daarvoor niet. Onze consultants moeten ook de bredere bedrijfscontext van onze klanten begrijpen. Ze moeten het bredere plaatje kunnen duiden, waarin het project past. Bij klanten praten onze consultants meestal op managementniveau. De mini-MBA heeft niet uitsluitend de bedoeling om van onze medewerkers managers te maken, maar het moet hen wel degelijk in staat stellen te kunnen meedenken op managementniveau. Ook op die manier moeten ze een stevige toegevoegde waarde kunnen leveren”, vertelt Van de Ginste.

“Voor medewerkers die de klassieke MBA volgen en die we financieel steunen, sluiten we een scholingsbeding af. Voor de mini-MBA van het bedrijf doen we dat niet.”

Die redenering verraadt dat Inno.com de opleiding keurig doet aansluiten bij de strategische koers van de onderneming. Zo hoort het ook. Bedrijfsopleidingen moeten nu eenmaal een bedrijfsdoel dienen, anders kunnen er terecht bedenkingen over gemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat de opleidingen allemaal strikt en strak op de onmiddellijke inzetbaarheid op de werkvloer gericht moeten zijn. Ook minder meteen bruikbare cursussen kunnen een nuttige bijdrage leveren om de kennis en inzichten van een medewerker te verruimen. Alleen moet dan wel duidelijk zijn waar het bedrijf voor staat en wat het wil bereiken. Opleidingen laten volgen zonder kompas brengt niemand baat bij, opleidingen in het bedrijfsleven hebben een perspectief of een lichtbaken nodig om zich op te kunnen richten. Dat vereist dan wel dat zowel topmanagement, opleidingsverantwoordelijke, lijnmanagement én de medewerkers zelf hun inbreng hebben.
Bij Inno.com waren een aantal medewerkers al MBA-opleidingen gaan volgen op eigen houtje. Ze voelden de noodzaak of op zijn minst de wenselijkheid aan om hun managementkennis op te vijzelen, maar konden niet wachten tot het bedrijf hen daar zelf toe aanspoorde. “Die MBA-studenten kwamen wel vragen of het bedrijf hen niet kon sponsoren. Zo is het idee gegroeid om zelf een mini-MBA in te richten”, aldus Van de Ginste.


Opmerkingen van deelnemers

Bart Van Renterghem, ICT-consultant:

“De opleiding was op het lijf van Inno.com geschreven en sloot nauw aan bij ons dagelijks werk. Vooral de sessies over ICT-management, strategisch denken, veranderingsmanagement en de inleiding in financiële basisconcepten heb ik al vaak in de praktijk kunnen gebruiken. Maar ook de sessie over werknemersparticipatie viel in de smaak, omdat die volledig toegespitst was op de wijze waarop Inno.com dit aanbiedt aan zijn medewerkers.
Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar zo’n mini-MBA, omdat daarin een volledig overzicht gegeven wordt van alle managementonderwerpen. In een klassieke MBA krijg je niet altijd hetzelfde overzicht. Afhankelijk van de universiteit, worden er immers andere accenten gelegd en elke universiteit is gespecialiseerd in een vakdomein. De meerwaarde van de opleiding is niet alleen dat ik mijn job beter kan uitoefenen, maar het is vooral een persoonlijke verrijking.
Een getuigschrift op het einde is wel belangrijk. Het waardeert de inspanningen die geleverd werden.”

Marianne Moyson, managementassistant:

“Een beter inzicht krijgen in het bedrijfsleven was de belangrijkste drijfveer om de mini-MBA te volgen. Vooral de sessies waarin het reilen en zeilen van Inno.com centraal stonden, waren zeer interessant. De sessies rond strategisch management, bijvoorbeeld, waren zeer leerrijk en boden een beter inzicht in de reden waarom sommige beslissingen door het management genomen worden.
Het voordeel van een MBA speciaal uitgestippeld voor één bedrijf is dat alle deelnemers een gemeenschappelijke achtergrond hebben.”

Patrick Clarebout, ICT-consultant:

“Tijdens de voorbereiding en implementatie van projecten zijn er veelvuldige contacten op managementniveau. De opleiding helpt om beter inzicht te verwerven in de totale bedrijfscontext van de klant. Maar dit geldt ook voor de bedrijfsvoering binnen Inno.com zelf.
Daarenboven waren de lesgevers zeer onderlegd en beschikten ze over een grote praktijkervaring.”Een tiende van de werktijd

Dat sommige medewerkers zelf een MBA gingen volgen, betekent niet dat Inno.com geen opleidingsbeleid had. Integendeel, het bedrijf hecht zelfs opvallend veel belang aan permanente opleiding. Zo zijn alle medewerkers verplicht een tiende van de werktijd te besteden aan vorming en opleiding.
Het opleidingsbeleid bij Inno.com steunt op drie assen:

1. Het verbreden en verdiepen van de technologische kennis:

“Dit is het hart van ons bedrijf. We gebruiken steeds de nieuwste technologie. Hiervoor werken we samen met alle Belgische universiteiten”, licht Lucia Van de Ginste toe.
“Daarnaast hebben we een competence center (waar vier consultants aan de slag zijn), dat alle technologische trends op de voet volgt en evalueert. Op basis van hun beoordeling stippelen ze een opleidingstraject uit.”
De focus ligt echter niet alleen op het verdiepen van de kennis, ook het verbreden van die technologische kennis is belangrijk: “In dat kader organiseren we bijvoorbeeld tweemaandelijks een vormingsdag, waarop een actuele technologie besproken wordt. Alle consultants zijn verplicht deze opleiding te volgen. Zo blijft iedereen ook op de hoogte van evoluties buiten zijn eigen specialiteit.”

2. Communicatietraining:

“Onze consultants moeten niet alleen technologisch onderlegd zijn, ze moeten hun kennis en kunde kunnen communiceren met de klant. Ze moeten kunnen luisteren, onderhandelen, presentaties geven, vergaderingen leiden, overtuigen, zwijgen of aanvoelen. Ook dit is een belangrijk traject voor alle medewerkers”, beseft Lucia Van de Ginste.
Hebben technici dan wel trek in dergelijke niet-technische trainingen? “Aanvankelijk morden sommige wel. Ze zagen er inderdaad het nut niet helemaal van in. Maar mettertijd hebben ze toegegeven dat dergelijke praktische communicatiesessies zelfs heel nuttig zijn.”

3. Opleidingen over managementonderwerpen:

“Hierdoor moeten de consultants een bredere kijk krijgen op het reilen en zeilen van een onderneming”, legt Lucia Van de Ginste uit.
Bij Inno.com volstaat het niet expert te zijn in bits en bytes, de ICT-consultants en technici moeten ook inzicht hebben in de bedrijfscontext waarin hun opdracht past. Van de Ginste: “Enkel op die manier kan men de juiste oplossing voorstellen aan de klant en die zo belangrijke toegevoegde waarde betekenen.”

Doelstellingen van de mini-MBA

“De cursisten moeten niet verwachten dat ze door het volgen van de opleiding automatisch loonsverhoging krijgen.”

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen Management School stippelde HR-manager Lucia Van de Ginste een opleidingstraject uit: “De docenten die UAMS voorstelde, zijn topklasse en genieten internationale bekendheid. Het uitgangspunt van de mini-MBA verschilt enigszins van de meer academische MBA-opleidingen. Toch komen alle onderwerpen aan bod, zij het in verkorte vorm. Zo waren er onder meer sessies over algemeen management, strategisch denken, een inleiding in financiële basisconcepten, marketing, personeelsbeleid, veranderingsmanagement en logistiek.”
Een belangrijke vereiste luidde dat de opleiding praktijkgericht moest zijn. Commentarieert Van de Ginste: “Het is een illusie om een even uitgebreid curriculum aan te bieden als een klassieke MBA, die al gauw enkele jaren duurt. Het opzet bij ons is veeleer de deelnemers te prikkelen en een eerste aanzet te geven. Er is ook een referentielijst van werken beschikbaar, die ze kunnen raadplegen wanneer ze zich in een onderwerp verder willen verdiepen. Al deze publicaties bevinden zich ook daadwerkelijk in onze bibliotheek. De referentielijst is dus geen loos toemaatje.”
De doelstellingen van de mini-MBA zijn legio:


- het ontwikkelen van een strategische visie op de complexe relaties tussen een organisatie en haar omgeving
- inzicht geven in de validiteit van recente managementtheorieën en –technieken
- het verbeteren van de sociale vaardigheden
- het voorbereiden op het beheersen en sturen van sociale processen, inclusief veranderingsprocessen
- het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden.


Beklemtoont Van de Ginste: “Inzicht in al deze elementen verkleint de klassieke kloof tussen ICT-technologen en managers of gebruikers.”De bedrijfsuniversiteit

Vermaard of zelfs een beetje berucht zijn ze, de bedrijfsuniversiteiten van fastfoodreus McDonald’s en Disney. De Hamburger University, waar al meer dan 50.000 McDonald’s-managers het klappen van de zweep geleerd hebben, viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. De meeste corporate universities zijn evenwel veel jonger. Vooral in de tweede helft van de jaren negentig stak het fenomeen de kop op. Een bedrijf dat een beetje uitstraling wilde, richtte een eigen universiteit op. Waarop vele universiteiten prompt waarschuwden voor misleidende etiketten. Een universiteit doet immers zelf aan onderzoek en geeft veel meer dan een vakgerichte opleiding. Bij de zogeheten bedrijfsuniversiteiten gaat het vaak om niet meer dan het bijeengraaien van alle opleidingsinitiatieven. De her en der verspreide trainingen worden in één afdeling gecentraliseerd en er komt een statig naambordje op de deur.
Dat er opvallend veel bedrijfsuniversiteiten ontstonden op het einde van de jaren negentig, heeft evenwel niet alleen te maken met een trend om het opleidingspakket te saneren en op te krikken, het verschijnsel moest de bedrijven ook een streepje voor geven in de jacht op het schaars geworden talent. Wie zijn ambitieuze medewerkers een eigen universiteit kan aanbieden, reikt de goudvinken de zo begeerde kansen op een flonkerende carrière aan. Inmiddels heeft de crisis hard toegeslagen en glanzen sommige opleidingsinstituten al wat doffer. Toch worden er voorlopig maar zelden corporate universities opgedoekt. Heel wat specialisten blijven immers schaars. Bovendien zorgen de snel veranderende technologie, markt en omgeving ervoor dat permanente opleiding niet langer luxe, maar louter noodzaak geworden is.
Wie het echt goed meent, pakt zelfs uit met een eigen MBA. Tot dusver was deze begeerde managementopleiding het exclusieve speelveld van de business schools. De jongste jaren moesten zij met lede ogen aanzien dat hun grootste klanten vaak zelf een gelijkaardige opleiding op het getouw zetten. Vreemd genoeg worden niet alle managementscholen daar armer van. De decanen die de bui zagen hangen, wendden het roer immers naar samenwerking. Ze gingen mini-MBA’s of andere opleidingen op maat van het bedrijf ontwerpen. Vaak organiseren ze die ook zelf, soms gebeurt dat in een alliantie met het bedrijf. Dat zulke samenwerkingsverbanden niet alleen weggelegd zijn voor de IBM’s en Procter and Gambles, bewijst het Vlaamse informaticabedrijf Inno.com. Het werd pas vijf jaar geleden opgericht door Johan Cattersel, die vooraf een loopbaan bij IBM opbouwde. In Beerzel (in de buurt van Heist-op-den-Berg) en in Gent telt Inno.com in totaal 75 personeelsleden. Het gaat vrijwel uitsluitend om hoogopgeleide medewerkers die ICT-advies geven en ICT-projecten op zich nemen.Wel of geen scholingsbeding?

Tijdens de lessen was er veel aandacht voor interactiviteit. Van de Ginste: “Daarom werd het aantal deelnemers beperkt gehouden. De deelnemers kregen casestudies voorgeschoteld ter illustratie van de aangeleerde managementtechnieken en –concepten. Daarnaast kregen ze oefeningen en opdrachten om de kennis van technieken, concepten en inzichten te toetsen.”
Na afloop kregen de deelnemers een getuigschrift. Hiervoor dienden ze eerst in kleine groepjes een eindwerk te maken en te presenteren. Het onderwerp van de casestudie konden ze vrij kiezen, maar het valt op dat de meeste een case zochten bij een klant of binnen Inno.com zelf. Eind mei was er ook een business-game waarin alle opgedane kennis in zijn geheel getoetst werd.
De HR-manager hoefde weinig reclame te maken voor de opleiding. De respons op de oproep was groot. Na één week meldden zich 27 kandidaten. Van de Ginste: “Vooral jonge dertigers reageerden massaal. Deelname was volledig op vrijwillige basis. We vroegen wel om te bezinnen alvorens te beginnen en niet af te haken na enkele weken. Toch hebben we deze afspraak niet formeel vastgelegd in een addendum van het contract. Het uitgangspunt was: wij investeren de centen, de deelnemers investeren hun tijd. Alle sessies hadden plaats in een hoeve in het park rond het bedrijf in Beerzel, steeds ’s avonds en op zaterdagvoormiddag. We hebben ook geen scholingsbeding afgesproken met de cursisten, al hebben we dat wel overwogen. Uiteindelijk vonden we dat niet gepast, omdat de cursisten er hun vrije tijd moesten voor opofferen. Voor medewerkers die de klassieke MBA volgen en die we financieel steunen, sluiten we wel een scholingsbeding af. De kostenverdeling is daarbij immers anders. Een mini-MBA voor 27 cursisten organiseren is weliswaar duur, maar als iemand het bedrijf verlaat, is het financiële verlies relatief kleiner dan wanneer je één medewerker sponsort en die vervolgens weggaat.”

De gevolgen

Om een volledige balans op te maken van het resultaat van de mini-MBA, is het nog een beetje te vroeg. Zo’n project is overigens per definitie een investering op lange termijn. Toch ziet Lucia Van de Ginste al positieve effecten: “We meten de resultaten niet via een examen. De cursisten moeten ook niet verwachten dat ze door het volgen van de opleiding automatisch loonsverhoging krijgen. Tijdens de beoordelingsgesprekken houden we er wel rekening mee. De eventuele loonsverhoging is veeleer indirect te linken aan het volgen van de mini-MBA. Als de deelnemer inderdaad zijn bedrijfskennis uitbreidde en uitdiepte, heeft dat een positief effect op de afloop van het project. Anderzijds hoor ik nu reeds talrijke positieve opmerkingen van onze klanten. Zij krijgen immers ook hun zeg in de beoordeling van de consultants. Zo blijkt uit de evaluatiegesprekken bij klanten dat onze consultants breder inzetbaar geworden zijn en complexere opdrachten aankunnen. Dat ze niet alleen technologisch onderlegd zijn, maar ook de bredere context waarin het project kadert begrijpen. Ze zien de problemen waarmee de klant worstelt. Een ander bewijs van het nut van zo’n opleiding is dat onze consultants vaak opnieuw gevraagd worden voor nieuwe projecten. We kunnen dan ook hogere prijzen aanrekenen voor de consultants. Ook onze bedrijfsresultaten zien er vandaag beter uit dan een tweetal jaar geleden.”
Het organiseren van een mini-MBA is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan pas binnen enkele jaren, misschien zelfs al na twee jaar, overweegt Van de Ginste: “Een volgende mini-MBA is voor een nieuwe lichting medewerkers.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen