< Terug naar overzicht

ICT bedreigt en creëert banen

Het Federaal Planbureau berekende dat een op zes banen in België - of 700.000 arbeidsplaatsen - gevaar lopen door de vooruitgang van informatie- en communicatietechnologie. Agoria betwist deze cijfers en stelt dat ICT veel meer banen creëert dan vernietigt.

Studies over uitwijking van werkgelegenheid hebben traditioneel vooral aandacht voor jobs van laaggeschoolden in de industrie. Maar de jongste jaren groeide de belangstelling voor de uitwijking van banen van hooggeschoolden in de dienstensector.

Een recent onderzoeksrapport van het Federaal Planbureau maakt een schatting van het aantal jobs in de dienstensector dat in aanmerking komt voor een verhuis naar het buitenland. Deze off-shoring ten gevolge van de ontwikkelingen in ICT wordt vergeleken met de rest van Europa en de Verenigde Staten.

Bernhard Michel van het Planbureau vertelde aan de Tijd dat een arbeidsplaats gevaar loopt als ze voldoet aan de vier volgende voorwaarden: de job maakt intensief gebruik van ICT, de geproduceerde dienst kan worden verhandeld via ICT, het werk heeft een hoge informatie- of kennisinhoud en het werk vereist geen oogcontact. Volgens het onderzoek stijgt het aantal bedreigde banen in ons land. In België kwam in 2005 al 17% van het aantal banen in aanmerking voor uitwijking naar het buitenland, tegenover 14% in 1993. In de 15 oude lidstaten van de Europese Unie groeide het aantal risicojobs van 16 tot 19%. In de VS daarentegen daalde het aantal bedreigde banen van 19 tot 18%. Michel verwacht dat het aantal risicobanen in België en de EU bijna een piek heeft bereikt.

De sectorale cijfers suggereren dat vooral in de bedrijfstakken financiële en zakelijke diensten veel jobs kunnen verhuizen naar het buitenland. Volgens de studie komt liefst 87,5% van de banen in de verzekeringsector in aanmerking voor uitwijking. Voorts is 79% van de jobs in de banksector en de informaticasector bedreigd. In alle andere sectoren zijn er minder dan 50% risicojobs.

In een reactie zegt Agoria, de federatie van de technologische industrie, dat ICT in België veel meer banen creëert dan ze vernietigt. Agoria vindt de analyse van het Planbureau op zijn zachtst gewaagd en de gehanteerde cijfers en criteria betwistbaar. Het Planbureau zou bovendien de duizenden jobs die dankzij ICT gecreëerd zijn negeren. Agoria stelt dat iets meer dan de helft van de nieuwe jobs in de dienstensector er dankzij ICT is gekomen. Het gaat over ongeveer 120.000 jobs op een totaal van 240.000 in de afgelopen tien jaar. Ook in de bedreiging van 79% in de informaticasector gelooft Agoria niet: volgens haar ramingen zou het op lange termijn om slechts 3000 tot 6000 arbeidsplaatsen gaan op een totaal van 60.000. Bovendien wijst de werkgeversfederatie erop dat het aantal banen in de ICT-sector tussen 1995 en 2006 met 25.000 is toegenomen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen