< Terug naar overzicht

IAO bestrijdt crisis met Wereld Jobs Pact

De jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is afgesloten met het actieplan ‘Wereld Jobs Pact’, waarmee de IAO de leiding neemt in de strijd tegen de gevolgen van de crisis inzake tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden en sociale achteruitgang.

De Belgische delegatie – bestaande uit afgevaardigden van de vakbonden, werkgevers en federale en regionale overheden – heeft in Genève van 3 tot 19 juni deelgenomen aan de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De slottekst die de Belgische delegatie schreef, bevat enkele interessante passages. We citeren uitvoerig.

Wereld Jobs Pact


Het actieplan dat tot besluit van de Conferentie is aanvaard, is een ‘Wereld Jobs Pact’. Het bestaat uit een aantal richtlijnen en voorstellen om de gevolgen van de crisis op een gecoördineerde en efficiënte manier te bekampen, maar ook om in de toekomst een herhaling van dergelijke noodtoestanden te voorkomen. Dit moet gebeuren door – niet alleen in woorden, maar ook in daden – eindelijk een gelijke waarde te hechten aan een sociaal en economisch ontwikkelingsbeleid in de wereld. Door de financiële markt ten dienste te stellen van de reële economie én door deze economie ten dienste te stellen van de mensen, en niet andersom.
Het ‘Wereld Jobs Pact’ is gericht aan alle landen leden van de IAO, maar is ook bedoeld om de IAO zelf een stevigere rol toe te kennen in de multilaterale fora die een beslissende stem hebben in de mondialisering van de wereldeconomie.
De uitvoering van het Pact, dat berust op de fundamentele waarden en principes van de IAO, moet helpen om de minst bedeelden te beschermen en om een economische relance te bewerkstelligen met volledig respect voor de sociale dimensie en in lijn met het IAO-concept van ‘Waardig Werk’.

Zwaartepunten


De zwaartepunten waarvoor de Belgische delegatie zich bijzonder heeft ingezet – en die sterk in het actieplan zijn uitgebouwd – zijn: het uitwerken van een globale en (vooral) coherente economisch/sociale ontwikkelingsstrategie tussen de betrokken instellingen (zoals het IMF, de Wereldbank, de Wereld Handelsorganisatie en de IAO); de nadruk leggen op de groene economie en ‘groene jobs’; speciale aandacht voor de impact van de crisis op de werkende vrouwen; investeren in de landbouwsector; het bevorderen van duurzame ondernemingen; steun aan de kmo’s; het versterken van de arbeidsadministraties; het verschaffen van minimum sociale zekerheid voor iedereen; en ten slotte het groot belang van sociale dialoog in het zoeken naar duurzame oplossingen en akkoorden.
Overigens werd ons op de conferentie geprezen voor de wetten van 2007 die discriminatie tegengaan.

Bron: persmededeling ACV, slottekst Belgische delegatie IAO-conferentie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen